Meldpunt goed verhuurderschap

Zoekt u of huurt u een woning? En gedraagt de verhuurder zich niet zoals dat van hem of haar verwacht mag worden? Dan kunt u dit melden bij het meldpunt goed verhuurderschap van de Gemeente Beek. 

Voor wie? 

Het meldpunt goed verhuurderschap is er voor: 

 • Huurders van een particuliere huurwoning in de gemeente Beek en/of mensen die in de gemeente Beek een particuliere woning zoeken. 
 • Huurders die in de gemeente Beek via een particuliere verhuurder of een verhuurbemiddelaar een woning huren. 
 • Buitenlandse werknemers die in de gemeente Beek wonen en een huur-werkcontract hebben. Zij huren vaak via het uitzendbureau waarvoor zij werken. 

 Let op: Huurt u via een een woningbouwvereniging en heeft u een klacht? Dan moet u die bij de woningbouwvereniging melden. Zij handelen hun klachten zelf af.  

U kunt bij het meldpunt terecht als: 

 • De verhuurder u discrimineert.
 • De verhuurder u intimideert.
 • De verhuurder meer borg vraagt dan twee maanden kale huur.
 • De verhuurder u geen schriftelijke huurovereenkomst geeft.
 • De verhuurder u geen informatie geeft over uw rechten en plichten, de hoogte van de borg en wanneer u die weer terugkrijgt, compleet overzicht van de hoogte van uw servicekosten, hoe u met de verhuurder in contact kunt komen, hoe u met het meldpunt goed verhuurderschap in contact kunt komen.   
 • Een verhuurbemiddelaar bemiddelingskosten aan u vraagt. 

Hoe? 

U kunt u klacht melden, door een e-mail te sturen naar: meldpuntwgv@gemeentebeek.nl

Een medewerker van het meldpunt neemt uw melding in behandeling en streeft er naar uw melding binnen zes weken af te handelen. 

Wat hebben we nodig? 

Als u een melding doet dan ontvangen we graag: 

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U mag ook anoniem een melding doen. 
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding doet. 
 • Het adres van de woning die u huurt of van plan bent om te gaan huren.
 • Een beschrijving van de situatie waarover u de melding doet. 

Let op:  Het meldpunt kan niet alle meldingen oplossen. Het kan voorkomen dat u wordt doorverwezen naar een juridisch loket of de huurcommissie. 

Meer informatie

Het meldpunt goed verhuurderschap is onderdeel van de Wet Goed Verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking is getreden. Meer informatie over deze wet leest u hier: 

 https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-goed-verhuurderschap