Melding start en einde bouwwerkzaamheden

Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Het is belangrijk om te melden wanneer u gaat starten, De gemeente houdt namelijk toezicht tijdens de uitvoering van de vergunning. Bent u klaar? Dien dan een melding einde bouwwerkzaamheden in.  Pas daarna mag u het bouwwerk in gebruik nemen. 

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u start of klaar bent met de werkzaamheden en dat u het bouwwerk wilt gebruiken.
  • Dien de startmelding uiterlijk twee werkdagen, maar bij voorkeur twee weken van tevoren in. 
  • Dien een melding einde bouwwerkzaamheden in op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Meldingen kunnen uitsluitend worden ingediend via toezicht@gemeentebeek.nl. Benoem in ieder geval het referentienummer van de vergunning in de e-mail. 

Let op!

Een bouwmelding of een gereedmelding in het kader van de Wet Kwaliteitsborging moet via het Omgevingsloket worden ingediend.