Wat is het?

Wilt u een standplaats op de weekmarkt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig.
Indien het een incidentele standplaatsvergunning buiten de weekmarkt om betreft dan verwijzen wij u naar de algemene plaatselijke verordening (APV) art. 5:18.

Hoe werkt het?

Voor een standplaats op de weekmarkt heeft u altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste standplaats heeft, kunt u hiervoor een aanvraag indienen middels het invullen van het inschrijfformulier inclusief de gevraagde documenten.

De wachttijd voor een vaste standplaats is afhankelijk van de beschikbaarheid binnen het gestelde branchepatroon.

U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij het Centraal Registratiekantoor, Nieuwe Parklaan 72-74, 2597 LE Den Haag, telefoon (070) 350 60 50.

Wat moet ik doen?

U moet de marktvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen middels het inschrijfformulier. Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren. Vraag hierover informatie bij de gemeente.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Wat heb ik nodig?

  1. Een kopie geldig legitimatiebewijs.
  2. Een kopie recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  3. Een kopie recent registratiebewijs van het Centraal Registratiekantoor (niet ouder dan een jaar).
  4. Ingevuld inschrijfformulier