Portefeuille Sociaal domein, Arbeidsmarkt en Cultuur

Taken:    

 • 2e Locoburgemeester
 • Sociaal domein
 • Inclusie
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarkt 
 • Verenigingen en vrijwilligers
 • Jeugd-en jongerenbeleid
 • Kinderopvang
 • Ouderenbeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Subsidies 
 • Evenementen
 • Kunst en cultuur
   

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur Participatiebedrijf VIDAR (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Participatiebedrijf VIDAR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Commissie regionaal overleg Luchthaven Maastricht (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Geen

​Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar.