We moeten rekening houden met het veranderende klimaat. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er in korte tijd hevige regen valt en er steeds langere perioden zijn met extreme hitte en droogte. Deze situaties zorgen voor water- en hitte-overlast, maar ook voor hogere energierekeningen door koeling van de gebouwen. Samen kunnen we maatregelen nemen tegen klimaatverandering. Welke maatregelen dat zijn, kunt u lezen in het klimaatadaptatieplan(externe link)

Om de gemeente Beek klimaatbestendig te maken gaan we meer ruimte maken voor het water, koele plekken aanleggen en water vasthouden tegen de droogte. Voor de openbare ruimte investeren we als gemeente samen met het Waterschap in deze aanpassingen. Voor de huidige woningen en bedrijfspanden zetten we een stimuleringsprogramma op, om deze klimaatbestendiger te maken. En voor nieuwe woningen en bedrijfspanden leggen we strengere regels op om ervoor te zorgen dat ze klimaatbestendig worden aangelegd. 

Waterklaar

De gemeente Beek biedt een subsidieregeling voor het afkoppelen van Hemelwater. Kijk voor meer informatie, handige tips en mogelijkheden om hemelwater af te koppelen ook op de website www.waterklaar.nl(externe link).

Waarom is klimaatverandering een probleem?

Waarom zijn wij zo bezorgd over klimaatverandering? Het klimaat verandert toch voortdurend? Klopt, maar nog nooit veranderde het klimaat zo snel als nu. Dit komt door de menselijke uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, CO2), door verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing, etcetera. De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt ook voor meer uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. De winning van aardgas zorgt voor aardbevingen in gebieden waar aardgas gewonnen wordt. Daarnaast zorgen fossiele brandstoffen ervoor dat we als Nederland afhankelijk zijn van andere landen en we moeten er rekening mee houden dat fossiele brandstoffen ooit op zullen raken.

Hoe meer en hoe sneller de aarde opwarmt, hoe groter de gevolgen zullen zijn voor mens en dier. Het weer zal extremer worden, we krijgen vaker en langere periodes last van droogte, meer hittegolven en overstromingen door zwaardere regenval. In Nederland zijn de directe gevolgen voor de mens in vergelijking met de rest van de wereld beperkt, maar in Nederland moeten we ook rekening houden met extremer weer en een stijgende zee- en rivierspiegel.

Om de versnelde opwarming van de aarde te beperken zijn grote veranderingen nodig in de menselijke consumptie (ver- en gebruik). De huidige consumptie van grondstoffen en fossiele brandstoffen komt voort uit een consumptiemaatschappij, ontstaan tijdens de industriële revolutie en is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er moet gewerkt worden aan alternatieve vormen van warmte, alternatieve vormen van energie en brandstoffen, maar ook alternatieve bronnen van grondstoffen door bijvoorbeeld veel meer hergebruik van afval.