Maastricht Aachen Airport wil vliegtuigen die de meeste (geluids)hinder en vervuiling veroorzaken versneld gaan vervangen voor vliegtuigen die duurzamer zijn en minder hinder veroorzaken. Daarover gaat zij in gesprek met omwonenden van de luchthaven.