Het Beekse Levensbomenbos wordt eind dit jaar uitgebreid met 319 bomen. U kunt een levensboom adopteren voor 40 euro per boom. 

  Vraag direct uw levensboom aan

  Het aanvragen van een levensboom is ook mogelijk via de publieksbalie van de gemeente. Het maken van een afspraak is vereist.

  Maak een afspraak

  Wethouder Hub Schoenmakers (klimaat): “Met de uitbreiding van het Beekse Levensbomenbos gaat een grote wens in vervulling van veel inwoners. In het Levensbomenbos komen mensen om dierbaren te gedenken en van de natuur te genieten. Daarnaast draagt de aanplant bij aan de reductie van CO2 en wordt de biodiversiteit in Beek bevorderd.”

  Boomsoorten

  Er worden zes verschillende boomsoorten geplant: Boomhazelaar, Moseik, Hoogstam appel, Hoogstam peer, Zoete Kers en Winterlinde. Inwoners die een levensboom adopteren krijgen een van deze boomsoorten toegewezen.

  Subsidie Provincie Limburg

  De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 117.015,-. De Provincie Limburg zal in het kader van het 1 miljoen bomenplan aan dit project een subsidie van € 25.284 toekennen.

  De aanplant van de bomen staat in december 2021 gepland.