Wat is het?

Als uw kind een school voor speciaal basis- of voortgezet onderwijs bezoekt, kunt u als ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een zgn. vervoersvoorziening. Een vervoersvoorziening bestaat uit een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijk geachte vervoerskosten van de leerling. De vergoeding kan bestaan uit bijvoorbeeld een abonnement voor het openbaar vervoer, vergoeding van de kosten van eigen vervoer of uit het aanbieden van aangepast vervoer door gemeente Beek.

Dat geldt ook voor ouders wier kinderen een school van een bepaalde richting bezoeken die in Beek niet voorhanden is, zoals bv. islamitische school of Vrije School.

In bepaalde situaties wordt van de ouders een eigen bijdrage in de kosten van vervoer gevraagd.

Afspraak maken

Wat moet ik doen?

Een verzoek voor een vervoersvoorziening moet, indien het een verzoek is voor het nieuwe schooljaar, vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ingediend worden bij gemeente Beek. Hiervoor zijn formulieren verkrijgbaar aan de publieksbalie van het gemeentehuis. 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot dhr. P. Voncken of de Publieksbalie, tel. 046 – 43 89 222.