Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs op 18 september 2015 hebben bijna alle landen ter wereld een belangrijke stap gezet om de klimaatverandering tegen te gaan. 

De CO2 uitstoot moet zo beperkt worden, dat de aarde niet meer opwarmt dan 2 graden Celsius, maar het liefst niet meer dan 1,5 graden Celsius. Nationaal zijn de klimaatdoelen in 2013 vastgesteld in het SER Energieakkoord en in het nationaal Klimaatakkoord (2018). De Rijksoverheid heeft de gemeente (samen met de netbeheerder in de regio) de regierol gegeven in deze energietransitie. Lokaal actie ondernemen is nodig om te voldoen aan deze mondiale doelen en nationale eisen te voldoen.

Daarom heeft de gemeenteraad van Beek begin 2017 het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023: 'De knop om!' unaniem vastgesteld. Dit beleidsplan heeft vier aandachtsgebieden (gebaseerd op de doelen en mogelijkheden in Beek) waar de gemeente zich de komende paar jaar op gaat focussen, namelijk:

 • De wettelijke verplichtingen uit mondiale, nationale en regionale afspraken. Zo is het verplicht om gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen te verduurzamen en als gemeente een voorbeeldrol te nemen. Zo zijn onder andere het gemeentehuis, sportlandgoed De Haamen en andere gemeentelijke gebouwen (deels) verduurzaamd met bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook worden er LED- lampen geplaatst, is het wagenpark voorzien van elektrische auto’s, zijn al verschillende laadpalen geplaatst en is er, samen met alle andere Limburgse gemeenten een digitaal energieloket opgezet: www.nieuweenergieinlimburg.nl(externe link).
   
 • Het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van zonneweiden en/of zonnedaken.  Windmolens zijn vanwege de luchthaven Maastricht Aachen Airport niet mogelijk. Maar de gemeente Beek heeft wel een uitzonderlijk potentieel om met grootschalige zonnepanelenprojecten aan de slag te gaan.

  Het totale elektriciteitsverbruik van de gemeente Beek is 105 miljoen kWh per jaar. Om dit op een duurzame manier op te wekken zijn ongeveer 400.000 zonnepanelen nodig. Op alle daken van de Beekse bedrijfsgebouwen, inclusief de gebouwen die nog gerealiseerd moeten worden, passen maximaal 150.000 zonnepanelen. Op de daken van de Beekse woningen, waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden, gaan maximaal 60.000 zonnepanelen. Het ontwikkelen van zonneweiden, voldoende besparing en toekomstige nieuwe technieken zijn nodig om in de toekomst alle elektriciteit duurzaam op te wekken.

  Eén belangrijk uitgangspunt uit het vastgestelde beleid is dat de Beekse burgers en het Beekse bedrijfsleven de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in en te profiteren van de grootschalige duurzame energie projecten. De gemeente heeft hiervoor al groene bouwleges(externe link) voor nieuwe bedrijven ingevoerd. Nieuwe bedrijfsgebouwen die gebouwd worden én direct zonnepanelen op het dak willen plaatsen, kunnen in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges.
   
 • Het verduurzamen van woningen (bijvoorbeeld door middel van isoleren, duurzame warmtevoorziening, zonnepanelen, vervallen gasaansluitingen). De gemeente heeft een duurzaamheidslening. Ook mogen géén nieuwbouwwoningen of nieuwe bedrijven met een klein-aansluiting meer aangesloten worden op het aardgasnet, gezien het feit dat Nederland binnen een paar jaar helemaal van het gas af gaat.
   
 • Het duurzaam opwekken van warmte. Bijvoorbeeld met behulp van warmtepompen, zonneboilers of aansluiting op een warmtenet zoals Het Groene Net. De gemeente moet vóór het einde van 2021 warmteplannen per wijk hebben opgesteld. Deze plannen moeten inzicht geven in wat het beste alternatief wordt voor aardgas per buurt/wijk. Heeft u zelf goede ideeën voor uw eigen buurt/wijk? Neem contact op met de gemeente. Het vaststellen van deze plannen zal gebeuren via de gemeenteraad, nadat alle plannen eerst zijn besproken in een speciaal hiervoor opgerichte Raadswerkgroep Energietransitie.