Wat is het?

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u bent behandeld of uw zaak is afgedaan, dan kunt u daarover uw beklag doen. Soms is het geven van opheldering of het aanbieden van een verontschuldiging afdoende. Wanneer een klacht zich niet leent voor een informele afhandeling, of wanneer de klager hiermee niet tevreden is, kan de officiële klachtenprocedure worden gevolgd.

Wat moet ik doen?

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend bij het college van B&W. Een klachtenbrief dient altijd te worden ondertekend. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld of met de uitkomst van de behandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, www.nationaleombudsman.nl, tel.: 0800 - 335 55 55.