Wat is het?

Er zijn diverse soorten kinderopvang. Enkele voorbeelden zijn:

 • kinderdagverblijf (KDV)
 • buitenschoolse opvang (BSO)
 • gastouderbureau
 • gastouderopvang

Als u een kinderopvang wilt starten, bent u verplicht om het volgende te doen:

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen
 • Uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • Een aanvraagformulier naar de gemeente sturen voor het starten van een kinderopvang.

Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten op de website van het Ondernemersplein.

Hoe werkt het?

Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Wat moet ik doen?

VOG kinderopvang aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

U moet uw kinderopvangorganisatie aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Doet u dit niet? Dan kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente.

Kinderopvang inschrijven bij gemeente

Vraag de gemeente of u mag starten met een kinderopvang met een van deze aanvraagformulieren:

Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan plaatst de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten.

  Klachtenregeling opstellen

  U moet als kinderopvangorganisatie een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe iemand een klacht bij uw kinderopvangorganisatie kan indienen.

  Wijzigingen doorgeven

  Veranderen uw gegevens? Geef dit door aan de gemeente met een van deze wijzigingsformulieren: