In samenwerking met Waterschap Limburg wordt de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’.

Doel van het project

De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden van het water en gaat de openbare ruimte in de gemeente er mooier uitzien.

Wat gaat er gebeuren?

Lang geleden liep de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, als open en schone beek door de kern van Beek. Vanwege vervuiling door industrie en afvalwater werd het later een soort open riool. Daarom werd de beek door een gesloten leiding geleid, die geleidelijk volledig deel uitmaakte van het gemeentelijk rioolstelsel.

Gemeente Beek en Waterschap Limburg hebben jaren geleden het plan opgevat om de Keutelbeek opnieuw in te richten en ontkluizen oftewel ‘openmaken’, waarbij de gemeente Beek de regie heeft en kartrekker is. Door het ontkluizen vermindert de kans op wateroverlast en worden schoon bron- en regenwater van afvalwater gescheiden. Gemeente en waterschap herstellen de historische waarde van het water en maken de openbare ruimte mooier, zoals in de eerste fase van de beek, die in 2013 en 2014 is ‘opengemaakt’. (Gundelfingenstraat, Brugstraat, Achter de Beek). 

Planning fase 1b

  • 23 april 2020: Gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor fase 1b definitief vastgesteld en het budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.
  • Medio april 2021: Start uitvoering.
  • Eind december 2021: Verwachte oplevering.

Op de hoogte blijven

Omwonenden worden op de hoogte gehouden via onder andere bewonersbrieven en via de BouwApp. U kunt de app downloaden in de App– of Playstore. In de app kunt u dit project als favoriet toevoegen en kunt u aangeven dat u door middel van pushberichten over dit werk geïnformeerd wil worden. Aannemer Heijmans Infra B.V. houdt elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur een digitaal inloopmoment. Meld u aan door een e-mail te sturen naar uitvoerder Vito Slijpen: vslijpen@heijmans.nl. 

Achtergrondinformatie

Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente en waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast. Daarnaast zal de aanleg van de open beek de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter geven. In fase 1b zal de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder worden aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie (eindpunt fase 1b).

Samenwerkingspartners

  • Provincie Limburg
  • Waterschap Limburg