Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

Geen.

B. Niet Functioneel:

  • Voorzitter Stichting Limburg Cycling (onbezoldigd)

Tijdsbeslag:

  • A: binnen regulier werk;
  • B: parttime/verwaarloosbaar;