Jeugdhulp

Wat is het?

Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar.

Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Een aanvraag voor gespecialiseerde Jeugdhulp kunt u aanvragen bij team Jeugd. Ze zorgen dat u een verwijzing of beschikking ontvangt als duidelijk is dat jeugdhulp nodig is.

DigiDGeef uw melding online door met DigiD

Wat moet ik doen?

Het team Jeugd is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 046-4389341 van 09.00 tot 13.00 uur of via jeugd@gemeentebeek.nl .

Maak een melding van uw probleem bij het team Jeugd van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

Professionals kunnen onderaan deze pagina een meldingsformulier downloaden. Het volledig ingevuld formulier kan per beveiligde e-mail worden gestuurd naar jeugd@gemeentebeek.nl.

Hoe werkt het?

Als wij de melding hebben ontvangen nemen wij binnen drie weken contact met u op om de hulpvraag te bespreken.

We gaan dan eerst samen met u als ouder(s) en/of jeugdige na wat de problemen zijn. Daarna kijken we of deze op eigen kracht of met hulp van de eigen omgeving opgelost kunnen worden. Ook kunnen we (school) maatschappelijk werk, jeugd/gezins- en jongerenwerkers of (kinder)psychologen inzetten. Eventueel vragen we een deskundige om advies. Als blijkt dat er jeugdhulp moet worden ingezet, krijgt u hier schriftelijk bericht over. Voor de toegekende hulp is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Als de hulpvraag valt onder de gebruikelijke hulp van ouders aan hun kind, of als voor de hulpvraag geen jeugdhulp mogelijk is omdat er andere wetten gelden, kan er geen beroep gedaan worden op de Jeugdwet.

Eén gezin, één plan

Tijdens het gesprek stelt u als ouders en jeugdige samen met een casemanager van het team Jeugd) een plan (1gezin1plan) op. In dit plan beschrijven we de hulpvraag van de jeugdige en worden de doelen en oplossingen bepaald. De casemanager werkt samen met de ketenpartners van het wijkteam. Kijk voor meer informatie op de pagina over het wijkteam.

Ondersteuning

Om u te ondersteunen bij het aanvragen van jeugdhulp, heeft de Gemeente Beek gezorgd voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen bij alles wat er komt kijken bij de aanvraag van jeugdhulp en het eventuele vervolgtraject. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Mocht u behoefte hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuning dan kunt u contact opnemen met MEE Zuid-Limburg. Zij zijn op de volgende manieren te bereiken:

Hoe lang duurt het?

  • Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen.
  • Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.