In het ‘jaaroverzicht klachten’ van de gemeente staat hoeveel en welke klachten er zijn binnengekomen en hoe de gemeente deze heeft afgehandeld.

De gemeente draagt, op grond van artikel 9:12a Awb, zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten. Deze worden jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht klachten 2023 Gemeente Beek

Afdeling

Uitleg klacht

Postcode klager

Afhandel-duur

In behandeling genomen?

Afhandel-wijze

BMO

Klacht over een aanbestedingstraject

6045

46 dagen

Ja

Informeel
Klacht middels gesprek opgelost

BMO

Klacht over gedraging van een medewerker

6191

105 dagen

Ja

Formeel
Klacht via klachten-commissie afgehandeld

Ruimte

Klacht over het niet nakomen van afspraken door een medewerker

6191

Lopend

Ja

Formeel
Klacht via klachten-commissie
Nog niet afgehandeld

Overzicht klachten 2022 Gemeente Beek

AfdelingUitleg klachtPostcode klagerAfhandelduurIn behandeling genomen?Afhandelwijze

BMO

Klacht over gedragingen betogers tijdens demonstratie

6199

3 dagen

Ja

Informeel
Klacht telefonisch opgelost

Ruimte

Klacht over niet nakomen toezeggingen en ontbreken aan perspectief

6191

9 dagen

Ja

Informeel
Klacht middels gesprek opgelost

Overzicht klachten 2021 Gemeente Beek

AfdelingUitleg klachtAfhandelduurIn behandeling genomen?Afhandelwijze

Ruimte

Proces rondom vergunning aanvraag

3 maanden

Ja

Informeel
In der minne

BMO

Veiligheidsweek en getoonde foto's op inbraakpreventieavond

3 maanden

Ja

Formeel, 1e instantie
Gegrond

BMO

Veiligheidsweek en getoonde foto's op inbraakpreventieavond

2 maanden

Ja

Informeel

BMO

Niet serieus genomen

1 maand

Ja

Informeel