Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. Dat kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een ander inkomen op minimumniveau. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden. 

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen was de laatste 3 jaar niet hoger dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • U hebt alles geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was – gesolliciteerd. Ook heeft u uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.
 • U kunt aantonen dat u zich heeft ingespannen om met betaald werk een beter inkomen te krijgen. Of u kunt aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken.
 • Uw uitkering is de laatste 12 maanden niet verlaagd omdat u de verplichtingen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, niet bent nagekomen.
 • U zit niet in een schuldregeling of in de Wsnp.
 • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens die voor u geldt.
 • U hebt volgens ons geen uitzicht op inkomensverbetering.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag of langdurigheidstoeslag ontvangen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

 • voor een alleenstaande € 397
 • voor een alleenstaande ouder € 507
 • voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden € 565

Wat moet ik doen?

U kunt  individuele inkomenstoeslag aanvragen bij het Participatiebedrijf in Sittard-Geleen.

Wat heb ik nodig?

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • de daarin gevraagde documenten