Wat is het?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Meer informatie over de Wmo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Geef uw melding online door met DigiD

Verwijzingen

Regelhulp

Regelhulp.nl is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. Kijk voor meer informatie op www.regelhulp.nl

Meerkosten.nl

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen. 

Hoe werkt het?

Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan doet de gemeente onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Het onderzoek gebeurt meestal in de vorm van een gesprek tussen een casemanager Wmo en u. De casemanager maakt deel uit van het wijkteam. Eventueel kunnen mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld een mantelzorger, bij een gesprek aanwezig zijn als u hiervoor toestemming geeft. Bij het onderzoek wordt bekeken wat u zelf nog kan. En of andere mensen u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent? En kan uw netwerk ook niet of onvoldoende bijdragen? Dan bekijken we allereerst of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst, maaltijdservice of rolstoelpool.

Biedt dit niet voldoende uitkomst, dan regelt de gemeente individuele ondersteuning. Dit noemt de wet een maatwerkvoorziening. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dit bepaalt de gemeente in samenspraak met u. Voorbeelden zijn:

 • woonvoorzieningen;
 • huishoudelijke hulp;
 • vervoersvoorziening;
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel;
 • een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto;
 • begeleiding;
 • beschermde woonplek.

Wat moet ik doen?

Team Wmo is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via 06 50 00 25 31. Per mail zijn de casemanagers te bereiken via wmo@gemeentebeek.nl .

 • Telefonisch maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 13:00 uur.
 • Digitaal via het meldingsformulier Wmo.

Op basis van uw melding wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek over uw situatie. Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
 • U doet een aanvraag voor individuele hulp.

Hoe lang duurt het?

Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?