Hulp bij geldzaken en schulden

Heeft u financiële problemen en kunt u het zelf niet meer oplossen? Of heeft u geen financieel overzicht meer waardoor schulden dreigen te ontstaan? Vraag dan hulp!

U kunt schuldhulp aanvragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente. Neem contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Beek via 046 – 43 89 222 of stuur een e-mail naar schulddienstverlening@gemeentebeek.nl. De schulddienstverlener kijkt samen met u wat de beste oplossing is.

Schulddienstverlening voor ondernemers

Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u zich melden bij het zelfstandigenloket in Maastricht, via telefoonnummer 14043 of stuur een e-mail naar zelfstandigenloket@maastricht.nl. Ook kunt u hier terecht om bijstandsverlening voor zelfstandigen aan te vragen.

Hoelang duurt het?

Binnen vier weken na uw aanvraag krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de schulddienstverlener. In hele dringende gevallen vindt het gesprek binnen drie dagen plaats. Bijvoorbeeld als dreigt uit uw woning gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering wordt opgezegd.

Tussen het moment van de aanvraag en de uiteindelijke oplossing zal enige tijd verstrijken. Belangrijk is dat u in ieder geval de vaste maandelijkse lasten blijft betalen. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen.

Wat heb ik nodig?

Neem een identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner mee naar uw intakegesprek.

Tips

Raadpleeg de website van het Nibud voor tips en meer informatie over uw huishoudboekje, schulden en besparen. Ook vindt u er een bufferberekenaar.

Geldfit is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. Kijk op de website voor de Geldfit test. Deze test is gemaakt om u inzicht te geven in hoe financieel fit u bent.