Portefeuille Klimaat, Openbare ruimte en Verkeer

Taken:    

 • Klimaatbeleid

 • Coördinatie Omgevingswet

 • Milieu

 • Beheer openbare ruimte

 • Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit

 • Demografische ontwikkeling

 • Afvalbeleid

 • Plattelands- en landschapsontwikkeling

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Commissie regionaal overleg Luchthaven Maastricht (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIXIA (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur  Omnibuzz (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Brigadier bij de Nationale Politie (bezoldigd)

C. Ceremoniële functies/lidmaatschappen:

 • Lid Oranje Comité Genhout (onbezoldigd)
 • Voorzitter Seniorenvereniging Genhout (onbezoldigd)
 • Voorzitter Zwemvereniging Becha Beek (onbezoldigd)

Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar;
 • C: verwaarloosbaar.