Op maandag 3 juli is het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid rondom de overweg Stationstraat en maakt het station beter toegankelijk voor bus- en treinreizigers. Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (Provincie Limburg), wethouder Rob Schwillens (Beek), wethouder Danny Hendrix (Stein) en ProRail Directeur Regio Zuid Dimitri Kruik hebben vandaag hun handtekening gezet onder de bestuurs- en realisatieovereenkomsten. NS Stations en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben hun realisatie- respectievelijk bestuursovereenkomst al eerder ondertekend.

Opwaardering stationsomgeving

De herinrichting van de stationsomgeving bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het veiliger maken van de overweg in de Stationstraat. Daarnaast krijgt de directe omgeving van het station een flinke opwaardering. Aan de Steinse zijde wordt een stationstoegang gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen zoals fietsenstallingen, parkeren en kiss & ride. Aan de kant van Beek wordt het voorplein geheel vernieuwd met deze zelfde onderdelen en worden ook de busvoorzieningen vernieuwd.

Planning

Om alle projectonderdelen met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en reizigers uit te voeren, ziet de planning als volgt uit:

  • Q4 – 2023: Start voorbereidende werkzaamheden: Kabels en leidingen worden verlegd aan beide zijdes.
  • Q1 – 2024: Start aanleg nieuwe voorzieningen aan Steinse zijde.
  • Medio 2024: Start werkzaamheden aanleg keerlus zijde Beek. Halteplaatsen busvervoer en de toegang tot het perron worden tijdelijk verplaatst. Na afronding keerlus wordt begonnen met de herinrichting van de stationsomgeving aan de zijde van Beek.
  • Q3 – 2024: Start werkzaamheden spoorwegovergang en de wegaanpassing Steinderweg/Stationstraat.
  • Q2 – 2025: Vernieuwde stationsomgeving Beek-Elsloo gereed