Geef uw mening over het groen in uw wijk!

Groen is belangrijk, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Groen zorgt voor gezonde lucht, een prettige omgeving en helpt ons aanpassen aan een veranderend klimaat. Bomen en planten verkoelen de omgeving op hete dagen, vangen water beter op bij piekbuien en houden het water langer in de grond vast voor droge perioden. 

Gemeente Beek is begonnen met het opstellen van een nieuw groenstructuurplan. In dit plan kijken we naar al het groen dat nu in de openbare ruimte aanwezig is en beschrijven we hoe we groen in de toekomst willen zien in de gemeente Beek. Het gaat dan niet alleen om de hoeveelheid bomen en planten, maar ook om welke soorten, op welke plek. Denk hierbij aan alle parken, plantvakken en grasvelden in de openbare ruimte van de gemeente Beek.

Geef uw mening!

Woont of werkt u in de gemeente Beek? Dan zijn we benieuwd naar uw mening over het openbaar groen. U kunt uw mening geven door een digitale vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Ook kunt u het mooiste groene plekje aangeven of locaties aan ons doorgeven waarvan u vindt dat er (te) weinig groen aanwezig is. Meedoen kan tot 1 augustus. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Meer informatie en meedoen