Verenigingen in Beek kunnen voor hun vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het is belangrijk dat vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen, sporters met een beperking en jonge topsporters een VOG hebben.

Wat is een VOG?

Uit een VOG blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Voorwaarden

Uw vereniging moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de gratis VOG. Kijk voor de voorwaarden op de website van NJOY Beek(externe link).

Hoe vraagt u de gratis VOG aan?

U kunt via eHerkenning uw vrijwilliger aanmelden voor het aanvragen van een gratis VOG. U zet de aanvraag voor uw vrijwilliger klaar. De vrijwilliger kan via zijn of haar DigiD de aanvraag indienen. De eerste keer is het wat meer werk om alles in te regelen, maar bij elke volgende aanvraag is het maar een paar minuten werk per vrijwilliger. Ga naar de website van Gratis VOG(externe link) om een aanvraag in te dienen.

Hoe vaak een VOG aanvragen?

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.