Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beek heeft besloten om een gebiedsvisie op te stellen voor de doorontwikkeling van sportlandgoed De Haamen.

De Gemeente Beek besloot bijna vijftien jaar geleden om nieuw sportlandgoed aan te leggen. Sportlandgoed De Haamen moest een centrale plek worden waar sportverenigingen thuis zijn, sporten met en zonder beperking mogelijk werd en goede sportvoorzieningen voor de toekomst behouden bleven. In 2013 ging de eerste schop de grond in en na een indoorverbouwing in 2020 was het sportlandgoed gereed.

Wethouder Ralph Diederen (sport): “Het is gelukt onze ambities waar te maken. Sportlandgoed De Haamen is inmiddels uitgegroeid tot een sportieve hotspot in de regio waar naast breedte- en topsport ook aangepaste sporten worden beoefend, soms op heel hoog niveau. Daar zijn we als Beek ontzettend trots op.”

“Maar de tijd staat niet stil”, vervolgt Diederen, “inmiddels vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats. Zo wordt momenteel onderzocht of bij De Haamen een kindcentrum kan worden gebouwd waarin ook diverse zorgaanbieders en private partijen een plek krijgen. En inmiddels vinden er op De Haamen diverse evenementen plaats. Nu is het moment aangebroken om te bezien hoe we alle ontwikkelingen goed met elkaar kunnen verbinden en daar is een gebiedsvisie voor nodig.”

De gebiedsvisie wordt opgesteld door Maurer United en naar verwachting eind 2024 opgeleverd.