De Gemeente Beek heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de vermeende vliegenoverlast van recyclingbedrijf Cedo. Inwoners van Beek en Neerbeek klagen al jaren over overlast van vliegen en hebben de Gemeente Beek dringend gevraagd om dit probleem op te lossen. Omdat niet onomstotelijk vaststaat dat de vliegenoverlast door Cedo wordt veroorzaakt, laat de Gemeente Beek dit onderzoeken.   

Cedo ligt op grondgebied van de Gemeente Sittard-Geleen. Sittard-Geleen deed eerder onderzoek naar de vermeende overlast. Zij constateerde enerzijds dat er sprake was van vliegenoverlast, maar toonde anderzijds niet aan waardoor deze werd veroorzaakt. Reden voor de Gemeente Beek om opnieuw een onderzoek in te stellen. Daarvoor schakelt zij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit Wageningen in. Het KAD is hét landelijke kenniscentrum voor informatie, advies en onderzoek op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren.

Het onderzoek van het KAD moet aantonen of er sprake is van significant veel vliegen in Beek en Neerbeek en of Cedo daarvoor verantwoordelijk is. Onderzocht wordt of de soort vliegen die het woongenot verstieren, daadwerkelijk afkomstig zijn van het recyclingbedrijf. Ook wordt onderzocht of het bedrijf de juiste beheersplannen heeft om overlast te voorkomen en of deze worden uitgevoerd.

Wethouder Rob Schwillens: “Het is voor alle partijen belangrijk dat er duidelijkheid komt over waar de vliegenoverlast vandaan komt. Zolang dat niet onomstotelijk vaststaat, blijft het probleem bestaan. Dat is voor de inwoners van Beek en Neerbeek een onverdraaglijke gedachte, maar ook voor Cedo, dat te boek staat als veroorzaker van de overlast, erg vervelend. Wij hopen dat de uitkomst van dit onderzoek een oplossing gaat forceren.”

Cedo heeft zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd. Het KAD verwacht de eerste resultaten van het onderzoek in september op te kunnen leveren.