Wat is het?

Kunt u zelfstandig niet meer dan 100 meter lopen? Dan kunt u bij de gemeente van uw woonplaats een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Afspraak maken

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben (niet meer dan 100 meter  aan een stuk zelfstandig kunnen lopen, eventueel met loophulpmiddelen) als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard (minstens 6 maanden).

Vraagt u een passagierkaart aan, dan is uw maximale loopafstand 20 meter, bent u van deur tot deur afhankelijk  van de hulp van de bestuurder en kunt u niet langer dan 10 minuten alleen wachten.

Voor een bestuurder + passagierskaart bent u rolstoelafhankelijk en kunt u zelf autorijden.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat moet ik doen?

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u als volgt aanvragen:

 • Digitaal. U moet inloggen met DigiD. 
 • Bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link) (deze kunt u meenemen als aan u een gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend en u deze bij de balie gaat afhalen.

Wat kost het?

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Deze dient u bij de aanvraag te voldoen.

Het kan zijn dat voor de beoordeling of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart een medische keuring nodig is. Mocht hierna blijken dat u niet voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt, dan worden de aanvraagkosten niet terugbetaald.

Te downloaden documenten