Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. De energietoeslag was in eerste instantie een bedrag van 800 euro. Het kabinet heeft besloten om dit bedrag te verhogen naar 1300 euro.

Inwoners die de energietoeslag van 800 euro al hebben ontvangen of binnenkort ontvangen, krijgen automatisch een nabetaling van 500 euro. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Heeft u een laag inkomen en de toeslag nog niet aangevraagd, dan kunt u dit doen tot 31 december 2022.

Voor het aanvragen van de energietoeslag hebben we de volgende documenten van u nodig:

 • kopie van ID-kaart
 • kopie van een bankafschrift van de laatste maand, waarbij zichtbaar is dat de energiekosten zijn afgeschreven

Energietoeslag aanvragen met DigiD(externe link)

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van ongeveer 1.300 euro opnieuw wordt uitgekeerd in 2023. U kunt op dit moment nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. Als hier meer over bekend is dan leest u dat op onze website. 

Daarnaast gaan wij in 2022 nog niet de 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Als hier meer over bekend is dan leest u dat op onze website.

Vragen?

Heeft u een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 046 - 43 89 222.

Wat is de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van 1,300 euro.

Wie krijgt de energietoeslag wel en wie niet?

U krijgt wel energietoeslag

U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

 • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
 • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

U krijgt geen energietoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven

Wat zijn de voorwaarden?

 • u woont in de gemeente Beek;
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u heeft geen recht op studiefinanciering;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Hoe krijg ik de energietoeslag?

U ontvangt een uitkering van de gemeente

Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de eenmalige energietoeslag op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via onderstaande knop.

Energietoeslag aanvragen met DigiD(externe link)

Wanneer krijg ik de energietoeslag?

U ontvangt een uitkering van de gemeente

Als u eerder van ons 800 euro heeft ontvangen voor de energietoeslag ontvangt u automatisch een nabetaling van 500 euro op het bij ons bekende rekeningnummer.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag op deze pagina energietoeslag aan. Klik daarvoor op de knop 'energietoeslag aanvragen'. 

Wat is 120% van het sociaal minimum?

Als u een inkomen heeft dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heeft u een laag inkomen. Dat betekent dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 augustus 2022 (exclusief vakantiegeld).

Inkomenstabel normen (120%) vanaf 1 juli 2022

Leefsituatie

Leeftijd

Netto maandinkomen zonder vakantiegeld

alleenstaand

21 jr- AOW

€ 1.256,08

vanaf AOW

€  1.397,27

gehuwd/samenwonend

21 jr- AOW

€ 1.794,40

vanaf AOW

€ 1.892,81

 Hoe bereken ik mijn inkomen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • overige inkomsten
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Niet meetellen 

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget 
 • persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • woonkostentoeslag

Ik heb geen DigiD. Kan ik toch energietoeslag aanvragen?

Ja, dat kan. Als u geen DigiD heeft en deze ook niet wilt aanvragen, dan kunt u een formulier invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij Vidar. Als u telefoonnummer 046 – 4778770 belt en vraagt naar het formulier ‘aanvragen energietoeslag’ dan krijgt u deze toegestuurd.

Wilt u wel een DigiD aanvragen? Dat kan eenvoudig online via de link hieronder.

DigiD aanvragen(externe link)

Wie kan mij helpen?

Professionals en vrijwilligers helpen u graag. Ze geven informatie, advies en ondersteuning. De hulp is gratis en verplicht u tot niets.

Bij wie kunt u terecht in de gemeente Beek? 

 • Partners In Welzijn

Miranda Brangers is bereikbaar via e-mail Miranda.Brangers@piw.nl

Inloopspreekuren:

 • maandag van 10:00-11:00 uur in de gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie Spaubeek (Musschenberg 45 in Spaubeek) 
 • dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur in De Stegen 35 (Beek)      
 • dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur in de muziekschool (Doctor Stassenstraat 88 in Beek)
 • donderdag van 13:30-14:30 uur in het gemeenschapshuis Neerbeek (Callistusplein 9 in Neerbeek)

Handige informatie

Informatie Rijksoverheid

Op de website(externe link) van de Rijksoverheid staan vragen en antwoorden over de hoge energieprijzen.

Tips energie besparen

Op de website(externe link) van het Regionaal Energieloket staan handige tips om energie te besparen.

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf of door contact op te nemen voor ondersteuning(externe link).

Kredietbank Limburg

Neem voor vragen op financieel gebied, bij achterstanden of als u niet meer aan uw verplichtingen kunt doen contact op met de Kredietbank Limburg via 088- 101 9999 of via de website(externe link).

Extra’s bij laag inkomen

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, zijn er een aantal regelingen(externe link) die u kunnen helpen.