In 2023 wordt er ook een energietoeslag uitgekeerd aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De wetgeving die dit mogelijk maakt treedt naar verwachting in juni of juli 2023 in werking.  De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein willen daar niet op wachten en keren in maart van dit jaar al 500 euro uit aan de huishoudens die in 2022 reeds energietoeslag hebben ontvangen. De overige 800 euro volgen dan naar verwachting in het najaar.

Aanvragen energietoeslag

Inwoners van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein die voldoen aan de inkomensgrens en nog geen energietoeslag hebben aangevraagd, kunnen dat nog steeds doen.

Voor het aanvragen van de energietoeslag hebben we de volgende documenten van u nodig:

 • kopie van ID-kaart
 • kopie van een bankafschrift van de laatste maand, waarbij zichtbaar is dat de energiekosten zijn afgeschreven

Energietoeslag aanvragen met DigiD(externe link)


Vragen?

Heeft u een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 046 - 43 89 222.

Wat is de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen tijd hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft een prijsplafond ingesteld voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 en in 2023 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van 1300 euro.

Wie krijgt de energietoeslag wel en wie niet?

U krijgt wel energietoeslag

U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

 • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
 • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

U krijgt geen energietoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven

Wat zijn de voorwaarden?

 • u woont in de gemeente Beek;
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u heeft geen recht op studiefinanciering;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Hoe krijg ik de energietoeslag?

U ontvangt een uitkering van de gemeente

Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de eenmalige energietoeslag op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via onderstaande knop.

Energietoeslag aanvragen met DigiD(externe link)

Wanneer krijg ik de energietoeslag?

U ontvangt een uitkering van de gemeente

Als u eerder van ons 800 euro heeft ontvangen voor de energietoeslag ontvangt u automatisch een nabetaling van 500 euro op het bij ons bekende rekeningnummer.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag op deze pagina energietoeslag aan. Klik daarvoor op de knop 'energietoeslag aanvragen'. 

Wat is 120% van het sociaal minimum?

Als u een inkomen heeft dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heeft u een laag inkomen. Dat betekent dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 augustus 2022 (exclusief vakantiegeld).

Inkomenstabel normen (120%) vanaf januari 2023

Leefsituatie

Leeftijd

Netto maandinkomen zonder vakantiegeld

alleenstaand

21 jr- AOW

€ 1.363,06

vanaf AOW

€  1.516,96

gehuwd/samenwonend

21 jr- AOW

€ 1.947,22

vanaf AOW

€ 2.060,21

 Hoe bereken ik mijn inkomen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • overige inkomsten
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Niet meetellen 

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget 
 • persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • woonkostentoeslag

Ik heb geen DigiD. Kan ik toch energietoeslag aanvragen?

Ja, dat kan. Als u geen DigiD heeft en deze ook niet wilt aanvragen, dan kunt u een formulier invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij Vidar. Als u telefoonnummer 046 – 4778770 belt en vraagt naar het formulier ‘aanvragen energietoeslag’ dan krijgt u deze toegestuurd.

Wilt u wel een DigiD aanvragen? Dat kan eenvoudig online via de link hieronder.

DigiD aanvragen(externe link)

Wie kan mij helpen?

Professionals en vrijwilligers helpen u graag. Ze geven informatie, advies en ondersteuning. De hulp is gratis en verplicht u tot niets.

Bij wie kunt u terecht in de gemeente Beek? 

 • Partners In Welzijn

Miranda Brangers is bereikbaar via e-mail Miranda.Brangers@piw.nl

Inloopspreekuren:

 • maandag van 10:00-11:00 uur in de gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie Spaubeek (Musschenberg 45 in Spaubeek) 
 • dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur in De Stegen 35 (Beek)      
 • dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur in de muziekschool (Doctor Stassenstraat 88 in Beek)
 • donderdag van 13:30-14:30 uur in het gemeenschapshuis Neerbeek (Callistusplein 9 in Neerbeek)

Handige informatie

Informatie Rijksoverheid

Op de website(externe link) van de Rijksoverheid staan vragen en antwoorden over de hoge energieprijzen.

Tips energie besparen

Op de website(externe link) van het Regionaal Energieloket staan handige tips om energie te besparen.

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf of door contact op te nemen voor ondersteuning(externe link).

Kredietbank Limburg

Neem voor vragen op financieel gebied, bij achterstanden of als u niet meer aan uw verplichtingen kunt doen contact op met de Kredietbank Limburg via 088- 101 9999 of via de website(externe link).

Extra’s bij laag inkomen

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, zijn er een aantal regelingen(externe link) die u kunnen helpen.