Vanaf maandag 19 april wordt de Oude Pastorie geheel afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van aanwonenden.  De Bourgognestraat wordt afgesloten tussen kruispunt Bourgognestraat – Broekhovenlaan en de Oude Pastorie. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via De Haamen, Bloote Weg / Carmelstraat, Scheperstraat en omgekeerd. Doorgaand verkeer is naar verwachting eind juli weer mogelijk.

De afsluitingen zijn nodig in verband met werkzaamheden voor het project ‘Ontkluizing Keutelbeek fase 1b‘. De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente en waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast. Daarnaast zal de aanleg van de open beek de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter geven. In fase 1b zal de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder worden aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie.

Contactpersoon

Aanwonenden hebben van aannemer Heijmans Infra B.V. een brief ontvangen over de werkzaamheden en de wegafsluiting. De aannemer probeert hinder tot een minimum te beperken. Voor vragen of klachten kunt u terecht bij uitvoerder Vito Slijpen via vslijpen@heijmans.nl.

BouwApp

U kunt de voortgang van de werkzaamheden volgen via de BouwApp. U kunt de app downloaden in de App– of Playstore. In de app kunt u dit project als favoriet toevoegen en kunt u aangeven dat u door middel van pushberichten over dit werk geïnformeerd wil worden.