De gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen organiseren op dinsdag 1 juni a.s. vanaf 19.00 uur de online werksessie “Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek” voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren in de retailbranche.

Het winkellandschap en het consumentengedrag veranderen in snel tempo. Door de impact van het coronavirus raken verschillende trends en ontwikkelingen in een stroomversnelling. De gevolgen voor ondernemers en vastgoedeigenaren in de retailbranche zijn groot. Meer dan ooit is het hebben van een heldere visie en een actueel detailhandelsbeleid een vereiste. 

Digitale werksessie

Seinpost Adviesbureau begeleidt dit traject inhoudelijk en procesmatig. Begin april zijn zij gestart met het inventariseren van de huidige stand van zaken en de kansen en bedreigingen voor de detailhandel in de Westelijke Mijnstreek. Om meningen en ideeën van ondernemers en/of vastgoedeigenaren in de retailbranche te verzamelen wordt er op dinsdag 1 juni van 19:00 uur – 21:30 uur een werksessie georganiseerd. De volgende vraagstukken komen aan bod:

  • Welke kansen en bedreigingen zien zij voor hun winkelgebied? 
  • Wat kan er wel en niet op perifere locaties? 
  • Hoe moeten we omgaan met afhaalpunten? 

Aanmelden

Aanmelden kan tot 24 mei a.s. via www.seinpost.com/westelijkemijnstreek. Via deze link kunnen deelnemers alvast een korte vragenlijst invullen. De antwoorden worden gebruikt als input voor de werksessie. Ondernemers en/of vastgoedeigenaren die er op 1 juni niet bij kunnen zijn worden gevraagd om ook de korte vragenlijst in te vullen. Deelnemers ontvangen in de laatste week van mei een deelnamelink.