Momenteel ligt Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport proefdraaien ter inzage. Evenals de bijhorende ontwerpbesluiten.  Wilt u meer weten over het Provinciaal Inpassingsplan? Dan kunt u deelnemen aan een digitale bijeenkomst die op 16 januari om 18.30 uur door de Provincie Limburg wordt gehouden.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Op 16 januari vindt u op de website van de provincie een link naar de digitale bijeenkomst. Door hierop te klikken neemt u deel.

www.limburg.nl/pipmaaproefdraaien(externe link)

Doel van het provinciaal Inpassingsplan is het bieden van duidelijkheid aan omwonenden, bedrijven en de overheid over de (geluids)normen waarbinnen proefdraaien van vliegtuigmotoren kan plaatsvinden. Het plan ligt tot 8 februari 2024 ter inzage. Ook in het gemeentehuis van Beek kunt u de plannen inzien. Dit is mogelijk tijdens onze openingstijden.