Gaat het helemaal niet goed met een jeugdige en is er sprake van een crisisituatie of een dreigende crisissituatie, neem dan binnen kantooruren contact op het team jeugd van de gemeente Beek.

Team jeugd is op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 046-4389341.

Is er sprake van een crisis buiten kantooruren en kan hulp niet wachten tot 9:00 uur de volgende werkdag? Neem dan rechtstreeks contact op met de Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg via telefoonnummer 043–6045777.

Heeft u vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000. Dit kan ook anoniem.

Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)
Bij levensbedreigende situaties belt u de politie op telefoonnummer: 112.