Wat is het?

Heeft u plannen om te gaan verbouwen? Bij verbouwen komt afval vrij en dat wordt vaak afgevoerd met grote en kleine containers. Indien de ruimte op eigen terrein onvoldoende is worden deze containers op de weg geplaatst, maar mag dit zomaar?

Bij grote bouwplannen worden ook regelmatig steigers geplaatst, vaak grenst een gevel aan de openbare weg en worden deze op het trottoir geplaatst. Ook hiervoor geven wij een korte uitleg.

Hoe werkt het?

U hoeft in de gemeente Beek geen vergunning aan te vragen voor een container en/of steiger. Maar u moet dit wel melden bij de gemeente. Er worden hiervoor ook geen kosten in rekening gebracht. Uiteraard zijn er wel (beleids)regels opgesteld om te voorkomen dat de veiligheid en doorstroming van het verkeer in het geding komt. Soms is het verstandig dat een medewerker van de gemeente Beek met u een afspraak maakt om ter plaatse te gaan kijken en soms kan uw melding telefonisch worden afgehandeld.

Wat moet ik doen?

Het plaatsen van een container en/of steiger dient u te melden aan de gemeente Beek. Dit kunt u doen via het daarvoor bestemde meldingsformulier (zie Digitaal regelen). Vul dit formulier volledig in. Mocht het nodig zijn dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Uw melding wordt geregistreerd. Als u containers/steigers verkeerd plaatst en niet bij de gemeente Beek meldt dan loopt u het risico op handhaving met alle gevolgen van dien.

Melden voorkomt misverstanden, onnodige discussies en kosten. Probeer tijdig aan te geven wanneer een en ander wordt geplaatst, ongeveer twee weken van tevoren heeft onze voorkeur.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u succes met de verbouwing.