Wat is het?

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster. De gemeente beoordeelt uw aanvraag om een collectevergunning en bekijkt of de periode waarin u wilt collecteren past in het collecterooster. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Kijk vooraf in het collecterooster (deze treft u aan onder het kopje "Te downloaden documenten" en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Bij de beoordeling van de aanvragen worden de volgende regels toegepast:
1. vergunningen worden afgegeven per woonkern. De gemeente is daarvoor ingedeeld in: Beek, Spaubeek, Neerbeek en (als één kern) Genhout, Kelmond en Geverik;
2. in één dezelfde “vrije periode” wordt per woonkern aan slechts één instelling vergunning verleend. Daarmee wordt voorkomen dat meerdere instellingen gelijktijdig collecteren en elkaar concurrentie aandoen.

Wat moet ik doen?

Vraag de vergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier Collectevergunning. Het is verstandig om bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden alvorens een aanvraag voor een collectevergunning (zie Digitaal regelen) in te dienen. De aanvragen kunnen dan vooraf met de indieners worden doorgesproken en voor eventuele knelpunten kunnen alternatieven worden aangedragen, zodat elke vereniging/instelling de mogelijkheid krijgt  een collecte te organiseren.

Aanvragen voor een collectevergunning dienen tenminste drie weken voor de gewenste collecteperiode, ingediend te worden. 

Aanvullende informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen