Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie

Taken:    

 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis-en Rampenbestrijding
 • Handhaving
 • Communicatie en media
 • Economie
 • Luchthaven inclusief gebiedsontwikkeling
 • Toerisme
 • Evenementen en markten
 • Bestuurlijke samenwerking
   

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid lokale driehoek Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Stuurgroep WvGGZ Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIXIA (onbezoldigd)
 • Voorzitter Ambassadeursoverleg Governance Zorg & Veiligheid Zuid-Limburg (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Voorzitter provinciaal bestuur Veldeke Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Steunstichting Veldeke Limburg (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting BVE Zuid-Limburg (bezoldigd)

​Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar.