Portefeuille Veiligheid, Economie en Toerisme

Taken:    

 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis-en rampenbestrijding
 • Handhaving
 • Communicatie en Representatie
 • Maastricht Aachen Airport
 • Economie en Toerisme
 • Bestuurlijke samenwerking
   

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid lokale driehoek Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Rampbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur BsGW (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIDAR (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting BVE Zuid-Limburg (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Ambulancezorg Limburg (bezoldigd)

​Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar.