In het voorjaar van 2016 heeft de gemeenteraad van Beek het kernenbeleid vastgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt van Burger!Kracht, de benaming van het kernenbeleid, is dat inwoners van Beek zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat.

Inwoners zelf aan zet, gemeente faciliteert

In Beek bouwen inwoners zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De bedoeling is dat onze inwoners de ruimte krijgen om zelf iets te bedenken, uit te werken en anderen enthousiast te maken om mee te doen. Deze concrete acties kunnen gaan over alle aspecten van de leefbaarheid in de kernen. De rol van de gemeente beperkt zich tot het enthousiasmeren en ondersteunen van inwoners met een idee en een plan.

Cultuuromslag

Deze werkwijze vraagt om een cultuuromslag, bij zowel onze inwoners als de gemeentelijke organisatie. Was het eerst de vraag: “Wat kan de gemeente doen voor haar inwoners?”, Burger!Kracht draait deze vraag om: “Wat kunnen inwoners doen voor hun gemeenschap?”. 

Wilt u meedoen?

Heeft u ook een initiatief waarmee de leefbaarheid in uw kern kan worden verbeterd? Neem contact op met de gemeente Beek, tel. 046 – 43 89 222 of stuur een mail naar burgerkracht@gemeentebeek.nl.

Burger!Kracht projecten:

  • BMV Spaubeek