Wat is het?

Zodra uw (ver)bouwwerk is afgebouwd en klaar is voor ingebruikneming dient u dit te melden bij de afdeling Ruimte (team bouw- en woningtoezicht).

Hoe werkt het?

Als u voor de bouw van een (ver)bouwwerk een omgevingsvergunning hebt, moet u bouwen conform de eisen in deze vergunning. De meldingsplicht voltooiingsverklaring vloeit voort uit de bouwverordening en is nodig om het bouwtoezicht in de gelegenheid te stellen spoedig daarna controles uit te voeren. Voorts is de gereedmelding een voorwaarde voor het in gebruik mogen nemen van het bouwwerk.
 

Wat moet ik doen?

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning is gebouwd en u neemt het bouwwerk in gebruik. Het is verstandig hiervoor het door de gemeente uitgegeven gereedmeldingskaartje te gebruiken.