Wat is het?

Door omstandigheden kunt u soms voor onverwacht hoge kosten staan, die u niet kunt financieren van uw loon of uitkering. In dat geval kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand.

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau komt voor een bijzondere bijstandsuitkering in aanmerking. Dus niet alleen de mensen die reeds een bijstandsuitkering hebben, maar ook mensen met een inkomen in de buurt van het minimumloon. Het sóórt inkomen dat u ontvangt is niet van belang. Er wordt wél gekeken naar de hoogte van uw inkomen en het vermogen (bv. spaargelden, auto). Afhankelijk van de draagkracht worden de noodzakelijke bijzondere kosten geheel, gedeeltelijk of in het geheel niet vergoed.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van het voor u geldende bijstandsniveau. Dit komt ongeveer neer op:
  • Voor gehuwden/samenwonenden € 1.715 netto per maand
  • Voor een alleenstaande € 1.200 netto per maand
  • Voor AOW gerechtigden
   • Gehuwden € 1.806
   • Alleenstaanden € 1.334
 • Uw (gezins) vermogen is niet hoger dan het vrij te laten bedrag dat daarvoor in de Participatiewet is vastgesteld, namelijk € 6.505 voor een alleenstaande en € 13.010 voor alleenstaande ouders en gehuwden.
 • Er zijn bijzondere omstandigheden in uw bestaan die kosten met zich meebrengen.
 • Deze kosten zijn noodzakelijk.
 • U kunt deze extra kosten niet zelf betalen.
 • U kunt deze kosten niet ergens anders vergoed krijgen.

Wat moet ik doen?

U kunt bij Vidar(externe link) (Vidar is de nieuwe naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Beek, gemeente Stein, van het leerwerkbedrijf Vixia B.V., het Participatiehuis en van het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek) in Sittard-Geleen een afspraak maken. Bel hiervoor naar 046 - 47 77 130.

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • omschrijving van de bijzondere kosten.

Aanvullende informatie

Op de website www.berekenuwrecht.nl(externe link) kunt u zelf berekenen of u wel of geen recht heeft op bijvoorbeeld bijzondere bijstand. U vindt er ook informatie over bijvoorbeeld landelijke regelingen.