Wat is het?

Heeft u inkomsten op of rond bijstandsniveau en beschikt u daarnaast niet over eigen vermogen? Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking.

Hoe werkt het?

Uw verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan door de Rijksoverheid vastgestelde regels en normbedragen. Daarnaast worden er nog de volgende voorwaarden verbonden aan het toekennen van kwijtschelding:

  • uw aanslag dient nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald te zijn;
  • uw verzoek dient ingediend te zijn met een op naam gesteld formulier 'Verzoek om kwijtschelding';
  • uw verzoek dient voorzien te zijn van de benodigde specificaties.

Wat moet ik doen?

Een formulier voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding kunt u aanvragen via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl of telefonisch via het nummer 088 - 84 20 420.

Dit formulier dient u volledig ingevuld en met alle gevraagde bijlagen te retourneren. U krijgt hiervoor een ontvangstbevestiging thuis gestuurd.

Wat heb ik nodig?

Bij het verzoek om kwijtschelding dient u onder meer gegevens te overleggen van uw inkomen, uw bankrekeningen, uw toeslagen, uw huur, uw zorgverzekering en uw auto.