Begraven of cremeren

Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt

Huren van een graf

U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven huren, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/begrafenisondernemer over te laten. U kunt voor maximaal 20 jaar een graf huren, daarna kunt u dit recht desgewenst met 10 jaar verlengen.

Wat kost het?

Verlengen grafrecht met 10 jaar: € 483,13

1e Begraving enkeldiep graf: € 2.112,24

1e Begraving dubbeldiep graf: € 2.768,22

1e Begraving driedubbeldiep graf: € 3.406,85

1e Begraving enkeldiep urnengraf: € 1.753,88

1e Begraving dubbeldiep urnengraf: € 2.246,09

1e Begraving driedubbeldiep urnengraf: € 2.736,44

Asverstrooiing: € 117,49

Wat heb ik nodig?

  • verklaring van arts of lijkschouwer