Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Huren van een graf

U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven huren, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/begrafenisondernemer over te laten. U kunt voor maximaal 20 jaar een graf huren, daarna kunt u dit recht desgewenst met 10 jaar verlengen.

Wat heb ik nodig?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer

Wat kost het?

Voor de huur van het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een (urnen)graf ontvangt u een nota conform de geldende tarieventabel. In veel gevallen loopt dit via de begrafenisondernemer.

Zie tarieventabel (pdf).