De Beekse jaarrekening 2022 is het resultaat van een veelbewogen jaar. In het jaar dat de coronapandemie verdween, begon de oorlog in Oekraïne. De lokale economie en het sociale leven herpakten zich snel en als daad van naastenliefde realiseerde onze gemeente ruim 500 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

De uitspraak dat we in Beek niemand in de kou laten staan, is geen holle frase. In onze gemeente voegen we de daad bij het woord. Ook onze inspanningen voor de herinrichting van woonwagenlocatie Bosserveldlaan zijn daar een voorbeeld van. In politiek opzicht was 2022 tevens een spannend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen die in maart werden gehouden.

De Beekse jaarrekening 2022 sluit af met een negatief saldo van ruim 1,8 miljoen euro. Dit is te wijten aan een optelsom van kostenposten, waarbij het vullen van een voorziening van ruim 1,2 miljoen euro, bestemd voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, het meest in het oog springt.

Wethouder Ralph Diederen: “We wisten uit de slotrapportage dat we 2022 met een negatief saldo zouden afsluiten. Dat is jammer, maar ons weerstandsvermogen is nog steeds voldoende gevuld. En als de raad op 13 juli instemt met de afwijkingenrapportage dan kunnen we nog eens ruim vijf miljoen aan het weerstandsvermogen toevoegen. Het was in vele opzichten een turbulent jaar, maar in Beek kunnen we tegen een stootje.”