Verenigingen of stichtingen die een vergunning nodig hebben voor onderhoud of een verbouwing van hun eigen accommodaties hoeven voortaan geen legeskosten meer te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beek besloten.

De legeskosten worden vergoed in de vorm van een subsidie. Wethouder Ralph Diederen (financiën): “Vereniging- en stichtingsbesturen vragen de gemeente geregeld of het mogelijk is om de legeskosten te vergoeden als zij zelf een verbouwing willen uitvoeren aan hun accommodaties. Met een aanpassing in onze Algemene Subsidie Verordening worden de leges voortaan honderd procent vergoed.”

Dat doet de gemeente omdat ze blijvend wil investeren in het rijke Beekse verenigingsleven. Diederen: “We beschouwen ons verenigingsleven als het cement van de Beekse gemeenschap en daarbij hoort duurzame huisvesting. Dat staat in ons bestuursakkoord en met het subsidiëren van de legeskosten doen we boter bij de vis.”