De Gemeente Beek sluit 2023 af met een positief resultaat van € 9.659.300 en een uitstekend weerstandsvermogen. Hoewel de gemeente daarmee toont haar financiën opnieuw dik in orde te hebben, zijn de financiële vooruitzichten op lange termijn onzeker. Daarom concentreert de Gemeente Beek zich de komende twee jaar op het realiseren van bestaand beleid en wordt zo weinig mogelijk nieuw beleid in gang gezet.

Wethouder Ralph Diederen (financiën): “Na een reeks bewogen jaren met onzekere financiële vooruitzichten, een krappe arbeidsmarkt en energiekosten die de pan uitrezen, was het niet eenvoudig om ambities te realiseren. En toch is in 2023 veel bereikt.”

In 2023 werd er een snelle fietsroute aangelegd, de woonwagenlocatie Bosserveldlaan gerenoveerd en opnieuw ingericht, zijn gemeentelijke gebouwen verduurzaamd, werd het Levensbomenbos uitgebreid en kreeg tennisvereniging BRZ drie nieuwe padelbanen. 2023 was ook het jaar waarin de opvanglocatie aan de Amerikalaan op volle toeren ging draaien en er stappen werden gezet naar de realisatie van een kindcentrum op De Haamen. Ook zag het Gezond en Actief Leven Akkoord het levenslicht, waarin afspraken staan over het bereiken van een gezonde generatie in 2040.

Algemene Reserve aangevuld

De Gemeente Beek deed in 2023 een onderzoek naar alle reserves in haar begroting. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bijna vijf miljoen euro is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Tezamen met het positieve jaarrekeningresultaat beschikt de Gemeente Beek weer over een uitstekend weerstandsvermogen. Diederen: “En dat is met het naderende ravijnjaar bepaald geen overbodige luxe.”