Vandaag is het nieuwe bestuursakkoord van de Gemeente Beek gepresenteerd. Daadkrachtig en wendbaar Beek, zo luidt de titel van het zestien pagina’s tellende akkoord. Het beoogde college zet de komende vier jaar vol in op het afmaken van lopende projecten en het uitvoeren van beleid dat in de startblokken staat.

In het bestuursakkoord benoemt het beoogde college 23 concrete doelen voor de komende bestuursperiode. Zo wil het beoogde college onder meer dat:

 • In 2023 de buitenopslag van plastic afval niet meer voorkomt in en nabij Beek;
 • In 2023 een stedenbouwkundig plan gereed is voor het centrum van Beek;
 • In 2024 er in iedere kern een gemeentelijk aanspreekpunt is voor inwoners;
 • In 2024 een besluit wordt genomen over deelname aan Het Groene Net;
 • In 2025 1 op de 4 Beekenaren betrokken is bij het verenigingsleven;
 • In 2026 het aantal mantelzorgers met tien procent is gestegen;
 • In 2026 minstens 750 nieuwe bomen zijn geplant;
 • In 2026 de luchthaven duurzamer is dan ooit en het aantal ernstig gehinderden is gehalveerd.
 • Er tot en met 2026 minimaal 250 nieuwe woningen bijkomen;

Ook het verbeteren van de dienstverlening krijgt prioriteit in het nieuwe akkoord. In 2023 krijgt iedereen die een vraag stelt aan de gemeente binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie terug of een concrete afhandelingstermijn. Voor complexe dossiers krijgen inwoners voortaan één aanspreekpunt voor het gehele dossier. En bouwinitiatieven beginnen vanaf 2023 altijd met een startgesprek.

Wethouder Ralph Diederen (CDA): “We gaan een daadkrachtig en wendbaar bestuur vormen. Daadkrachtig omdat de focus de komende vier jaar ligt op het realiseren van concrete resultaten. Wendbaar omdat we blijven inspelen op kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld. Zo blijven we het verschil maken voor onze inwoners.”

“Bij een daadkrachtig en wendbaar bestuur hoort een compact team van bestuurders met solide portefeuilles, die zich volledig op Beek kunnen richten”, vervolgt Diederen, “we kiezen er daarom voor om het aantal wethouders terug te brengen naar drie fulltime portefeuillehouders die samen met de burgemeester aan de slag gaan.”

De beoogde wethouders zijn:

 • Wethouder Ralph Diederen (financiën, wonen, sport)
 • Wethouder Thijs van Es (sociaal domein, welzijn, cultuur)
 • Wethouder Rob Schwillens (openbare ruimte, energietransitie, mobiliteit).

Burgemeester Christine van Basten-Boddin krijgt de portefeuille veiligheid, economie en communicatie toebedeeld.

Wethouder Hub Schoenmakers treedt opnieuw toe tot de gemeenteraad waar hij zijn rol als gekozen volksvertegenwoordiger zal vervullen. Daarmee komt een einde aan zes jaar wethouderschap. Schoenmakers: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als wethouder en met evenzoveel plezier vooruit naar een nieuwe raadsperiode. Ik ben trots op wat ik in de achterliggende zes jaar heb bereikt. Nu ga ik me op een andere manier dienstbaar maken voor de Beekse gemeenschap en mijn partij. Zo zal ik mij naast mijn raadswerkzaamheden gaan richten op het coachen en begeleiden van nieuw talent in onze partij. Daar kijk ik enorm naar uit.”        

Het nieuwe bestuursakkoord wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei aangeboden aan de raad. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over de voorgestelde portefeuilleverdeling.

Gemeente Beek - bestuursakkoord 2022-2026