De Gemeente Beek spreekt haar afschuw en afkeuring uit over de oorlog in Oekraïne. Het is onvoorstelbaar dat er oorlog is in Europa. Wij leven intens mee met iedereen die door deze oorlog wordt geraakt.

De Gemeente Beek gaat aan 525 Oekraïense vluchtelingen onderdak aanbieden. De opvang is voorzien op Bedrijventerrein Aviation Valley in Beek, waar 175 gemeubileerde studio’s worden gerealiseerd in een leegstaand kantoorpand aan de Amerikalaan 52.

Om het pand geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen is een verbouwing nodig. Als alles volgens planning verloopt, worden in juni de eerste vluchtelingen opgevangen. Het hele pand is naar verwachting een half jaar na de start van de werkzaamheden klaar voor gebruik.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Beek. Daarom houden we op deze pagina een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden voor u bij.  

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Of wilt u een bijdrage leveren in de opvang van vluchtelingen? Stuur dan een e-mail  naar oekraine@gemeentebeek.nl.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen Amerikalaan 52

Waarom gaat de Gemeente Beek vluchtelingen opvangen?

Alle veiligheidsregio’s hebben via de Rijksoverheid de opdracht gekregen om, samen met gemeenten, opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Beek voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en geeft hier met de opvang van 525 vluchtelingen blijk van.

Wat is de rol van de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt voor het matchen van vraag en aanbod.

Op welke locatie gaat gemeente Beek vluchtelingen opvangen?

De Gemeente Beek gaat vluchtelingen opvangen in het voormalige kantoorgebouw van KPN op Bedrijventerrein Aviation Valley. Het adres hiervan is Amerikalaan 52. Het gebouw wordt momenteel verbouwd en aangepast naar 175 studio's.

Waarom is gekozen voor één grote opvanglocatie en niet meerdere kleine locaties?

Eén centrale opvanglocatie is een bewuste keuze van de Gemeente Beek. Zo zijn alle organisatorische zaken goed in de hand te houden. Meerdere kleinere locaties vragen meer organisatie.

Hoe is de gemeente gekomen tot de keuze voor deze locatie?

De Gemeente Beek zocht een pand om een groot aantal vluchtelingen in op te kunnen vangen. Het voormalig kantoorgebouw van KPN was al in beeld voor de opvang en huisvesting van internationale medewerkers. Daarvoor zou het gebouw geschikt gemaakt worden voor huisvesting. Nu komt dit in een stroomversnelling vanwege de Oekraïnecrisis. Het voordeel is dat deze locatie specifiek is bedoeld voor mid-stay en daarmee andere woningzoekenden op deze verhitte woningmarkt niet verdringt.

De locatie ligt op een bedrijventerrein, op afstand van voorzieningen, langs de A2 en in de aanvliegzone van Maastricht Aachen Airport. Waarom kiest de Gemeente Beek toch voor deze locatie?

Een voordeel is dat het pand goed is geïsoleerd en vrij eenvoudig geschikt te maken is voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. We verwachten dat de bewoners weinig last hebben van de snelweg en het vliegveld. We werken nog uit hoe we mensen kunnen faciliteren om bij voorzieningen te komen.

Wie is eigenaar van het pand aan Amerikalaan 52?

Flexrooms Living is eigenaar van het pand. Flexrooms Living zorgt ervoor dat het pand wordt verbouwd tot 175 appartementen. In deze appartementen worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gebouw wordt verhuurd aan de gemeente voor de duur van twee jaar.

Het gebouw is nog niet geschikt om in te wonen. Wat betekent dit?

Op dit moment wordt het pand verbouwd zodat het op korte termijn geschikt is voor bewoning.

Welke werkzaamheden moeten plaatsvinden? Levert dit geen overlast op voor de vluchtelingen die er als eerste in komen? En voor omliggende bedrijven?

De overlast gevende werkzaamheden vinden zo veel mogelijk plaats voordat de eerste vluchtelingen worden opgevangen.

Hoeveel vluchtelingen komen er?

We weten niet exact hoeveel vluchtelingen er komen, maar we kunnen 525 vluchtelingen huisvesten die in 175 appartementen opgevangen worden.

Wanneer komen ze naar de locatie?

De verwachting is dat de eerste groep Oekraiense vluchtelingen eind juni naar het pand komt. Uiteraard kan dat pas als alle voorwaarden rondom de opvang rond zijn. Het totale pand is naar verwachting binnen zes maanden na de start van de werkzaamheden volledig klaar voor gebruik.

Hoe lang blijven ze?

Deze opvang is voor de middellange termijn. We hopen dat vluchtelingen op deze plek tot rust kunnen komen. We gaan op dit moment uit van opvang van twee jaar, maar dit kan langer worden. De duur is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Blijft het bij 525 vluchtelingen, of volgen er nog meer?

Vooralsnog blijft het bij deze groep en op deze locatie.

Welke rechten hebben Oekraïense vluchtelingen?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de zogenaamde Tijdelijke Bescherming. Dat zijn speciale regels en hierdoor hebben zij recht op onderdak, levensonderhoud, medische zorg, onderwijs en mogen ook werken. Ze krijgen hier recht op door zich te registeren in de gemeente waar ze worden opgevangen.

Wat moet de gemeente regelen?

De Gemeente Beek regelt de opvang en de verzorging voor de vluchtelingen. Dat gaat dus bijvoorbeeld ook over de opvang van huisdieren en onderwijs voor de kinderen.

Wie zijn betrokken bij deze vluchtelingenopvang?

Veiligheidsregio, Partners in Welzijn en de hulpdiensten (zoals Brandweer, douane, KMAR, politie).

Wie betaalt ‘de rekening’ van deze vluchtelingenopvang?

Het Rijk betaalt de kosten.

Zijn er voor de gemeente kosten aan verbonden?

De kosten voor de gemeente worden vooralsnog door het Rijk betaald. Het bieden van hulp heeft op dit moment de prioriteit. Hoe het verdere kostenplaatje er uit gaat zien, gaan we de komende periode verder uitwerken

Hoe wordt de omgeving geïnformeerd?

We informeren omliggende bedrijven via de bedrijvenverenigingen en direct omwonenden met een brief en een informatieavond. Inwoners kunnen informatie vinden op onze website. Daarnaast kunnen ze bellen naar 046 - 43 89 222 of mailen naar oekraine@gemeentebeek.nl.

Wat betekent de komst van deze vluchtelingen voor scholen, huisartsen/zorgverleners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties?

We begrijpen dat u zich dit afvraagt. We hebben oog voor wat de komst van de vluchtelingen betekent voor onze maatschappij. We gaan spoedig in gesprek met diverse partijen en denken samen na over de invulling van ondersteuning aan mensen uit Oekraïne.

Ik wil graag helpen als inwoner, ondernemer of vereniging. Wat kan ik doen?

Wie vragen heeft of een bijdrage wil leveren in de opvang van de vluchtelingen, kan zich melden bij gemeente Beek via 046 - 43 89 222 of oekraine@gemeentebeek.nl.

Hoe wordt de veiligheid rondom de vluchtelingenopvang gewaarborgd?

Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week beheer aanwezig in het pand.

Hoe kunnen de vluchtelingen hun boodschappen doen of meedoen in de samenleving?

De bewoners ontvangen leefgeld. Dit wordt door de gemeente verstrekt.

Zelf hulp of opvang bieden

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Nederland wat er mogelijk is. Via vluchtelingenwerk kunt u gecoördineerd op verschillende manier hulp aanbieden, denk daarbij aan he doneren van geld en spullen en het aanbieden van onderdak of arbeid.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen.

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 180 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Meer informatie kunt u vinden op de website van de IND.

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van ondervinden.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op. Hoe kan ik hen op weg helpen in onze gemeente?

Om in aanmerking te komen voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg en werk moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. De gemeente doet dat zodra mensen worden opgevangen in een van de gemeentelijke opvanglocaties. Inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen, moeten de inschrijvingen zelf regelen. U kunt samen een afspraak maken bij de gemeente om hen te registreren. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via 046 – 43 89 222 of digitaal via de knop hieronder..

Afspraak maken

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de Gemeente Beek?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven.

Waar kan ik terecht als ik een tolk nodig heb?

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat dan via oekraine@gemeentebeek.nl onder vermelding van Oekraïne. Ook als u een tolk nodig heeft kunt u mailen naar dit mailadres.

De situatie voor Oekraïense vluchtelingen is sterk aan verandering onderhevig. De laatste informatie over procedures, opvang en het aanbieden van hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine.