De Gemeente Beek spreekt haar afschuw en afkeuring uit over de oorlog in Oekraïne. Het is onvoorstelbaar dat er oorlog is in Europa. Wij leven intens mee met iedereen die door deze oorlog wordt geraakt.

De Gemeente Beek biedt vanaf begin augustus onderdak aan Oekraïense vluchtelingen. De opvanglocatie is gelegen op Bedrijventerrein Aviation Valley in Beek, waar 175 gemeubileerde studio’s worden gerealiseerd in het voormalige pand van KPN aan Amerikalaan 52. Het pand is in handen van Flexrooms Living en biedt ruimte aan 525 personen. De vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hier voor een langere periode blijven totdat het in hun land weer veilig is.

Vanaf begin augustus is de begane grond van de opvanglocatie gereed voor de opvang van de eerste groep vluchtelingen. De eerste groep vluchtelingen woont inmiddels in het pand op de Amerikalaan. Sinds 26 september is ook de eerste verdieping van het pand in gebruik genomen en komt de volgende groep vluchtelingen de komende tijd gefaseerd naar Beek. De afbouwwerkzaamheden op de overige verdiepingen zullen nog verder gaan. Het streven is om elke maand een nieuwe verdieping op te leveren zodat voor de kerst het hele pand klaar is voor de opvang van ruim 500 Oekraïense vluchtelingen.

Voor de Oekraïense vluchtelingen zijn er in, en rondom het pand, verschillende faciliteiten gerealiseerd zoals ontspanningsruimtes, wasruimtes en mogelijkheden om buiten te recreëren. Er zullen 24 uur per dag beheerders aanwezig zijn die ook de taal machtig zijn zodat ze vragen van bewoners kunnen beantwoorden en hen wegwijs kunnen maken in het pand.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Beek. Daarom houden we op deze pagina een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden voor u bij. 

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Of wilt u een bijdrage leveren in de opvang van vluchtelingen? Stuur dan een e-mail  naar: info@gemeentebeek.nl.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen Amerikalaan 52

Waarom gaat de Gemeente Beek vluchtelingen opvangen?

Alle veiligheidsregio’s hebben via de Rijksoverheid de opdracht gekregen om, samen met gemeenten, opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Beek voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en geeft hier met de opvang van 525 vluchtelingen blijk van.

Wat is de rol van de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt voor het matchen van vraag en aanbod.

Op welke locatie gaat gemeente Beek vluchtelingen opvangen?

De Gemeente Beek gaat vluchtelingen opvangen in het voormalige kantoorgebouw van KPN op Bedrijventerrein Aviation Valley. Het adres hiervan is Amerikalaan 52. Het gebouw wordt momenteel verbouwd en aangepast naar 175 studio's.

Wanneer komen de eerste Oekraïense vluchtelingen naar Beek?

Vanaf begin augustus is de begane grond van de opvanglocatie gereed voor de opvang van de eerste groep vluchtelingen. De eerste groep vluchtelingen woont inmiddels in het pand op de Amerikalaan. Sinds 26 september is ook de eerste verdieping van het pand in gebruik genomen en komt de volgende groep vluchtelingen de komende tijd gefaseerd naar Beek. De afbouwwerkzaamheden op de overige verdiepingen zullen nog verder gaan. Het streven is om elke maand een nieuwe verdieping op te leveren zodat voor kerst het hele pand  klaar is voor de opvang van ruim 500 Oekraïense vluchtelingen.

Waarom is gekozen voor één grote opvanglocatie en niet meerdere kleine locaties?

Eén centrale opvanglocatie is een bewuste keuze van de Gemeente Beek. Zo zijn alle organisatorische zaken goed in de hand te houden. Meerdere kleinere locaties vragen meer organisatie.

Hoe is de gemeente gekomen tot de keuze voor deze locatie?

De Gemeente Beek zocht een pand om een groot aantal vluchtelingen in op te kunnen vangen. Het voormalig kantoorgebouw van KPN was al in beeld voor de opvang en huisvesting van internationale medewerkers. Daarvoor zou het gebouw geschikt gemaakt worden voor huisvesting. Nu komt dit in een stroomversnelling vanwege de Oekraïnecrisis. Het voordeel is dat deze locatie specifiek is bedoeld voor mid-stay en daarmee andere woningzoekenden op deze verhitte woningmarkt niet verdringt.

De locatie ligt op een bedrijventerrein, op afstand van voorzieningen, langs de A2 en in de aanvliegzone van Maastricht Aachen Airport. Waarom kiest de Gemeente Beek toch voor deze locatie?

Een voordeel is dat het pand goed is geïsoleerd en vrij eenvoudig geschikt te maken is voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. We verwachten dat de bewoners weinig last hebben van de snelweg en het vliegveld. We faciliteren de mensen zo goed als mogelijk om bij voorzieningen te komen.

Wie is eigenaar van het pand aan Amerikalaan 52?

Flexrooms Living is eigenaar van het pand. Flexrooms Living zorgt ervoor dat het pand wordt verbouwd tot 175 appartementen. In deze appartementen worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gebouw wordt verhuurd aan de gemeente voor de duur van twee jaar.

Het gebouw is nog niet helemaal geschikt om in te wonen. Wat betekent dit?

Vanaf begin augustus is de begane grond van de opvanglocatie gereed voor de opvang van de eerste groep vluchtelingen. De eerste groep vluchtelingen woont inmiddels in het pand op de Amerikalaan. Sinds 26 september is ook de eerste verdieping  van het pand in gebruik genomen en komt de volgende groep vluchtelingen gefaseerd naar Beek. De afbouwwerkzaamheden op de overige verdiepingen zullen nog verder gaan. Het streven is om elke maand een nieuwe verdieping op te leveren zodat voor kerst het hele pand klaar is voor de opvang van ruim 500 Oekraïense vluchtelingen.

Welke werkzaamheden moeten plaatsvinden? Levert dit geen overlast op voor de vluchtelingen die al in het pand verblijven? En voor omliggende bedrijven?

Alle sloopwerkzaamheden zijn in het hele pand inmiddels afgerond. Er vinden de komende tijd wel afbouw werkzaamheden plaats. Uiteraard zal de overlast voor de bewoners en voor de omliggende bedrijven zo beperkt mogelijk gehouden worden.

Hoeveel vluchtelingen komen er?

We weten niet exact hoeveel vluchtelingen er komen, maar we kunnen 525 vluchtelingen huisvesten die in 175 appartementen opgevangen worden.

Hoe lang blijven ze?

Deze opvang is voor de middellange termijn. We hopen dat vluchtelingen op deze plek tot rust kunnen komen. We gaan op dit moment uit van opvang van twee jaar, maar dit kan langer worden. De duur is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Blijft het bij 525 vluchtelingen, of volgen er nog meer?

Vooralsnog blijft het bij deze groep en op deze locatie.

Welke rechten hebben Oekraïense vluchtelingen?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de zogenaamde Tijdelijke Bescherming. Dat zijn speciale regels en hierdoor hebben zij recht op onderdak, levensonderhoud, medische zorg, onderwijs en mogen ze ook werken. Ze krijgen hier recht op door zich te registeren in de gemeente waar ze worden opgevangen.

Wat moet de gemeente regelen?

De Gemeente Beek regelt de opvang en de verzorging voor de vluchtelingen. Dat gaat dus bijvoorbeeld ook over de opvang van huisdieren en onderwijs voor de kinderen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het uitkeren van leefgeld.

Wie zijn betrokken bij deze vluchtelingenopvang?

Veiligheidsregio, Partners in Welzijn, Vluchtelingenwerk, zorgverleners, scholen en de hulpdiensten (zoals Brandweer, douane, KMAR, politie).

Wie betaalt ‘de rekening’ van deze vluchtelingenopvang?

Het Rijk betaalt de kosten.

Zijn er voor de gemeente kosten aan verbonden?

De kosten voor de gemeente worden vooralsnog door het Rijk betaald. Het bieden van hulp heeft op dit moment de prioriteit. Hoe het verdere kostenplaatje er uit gaat zien, gaan we de komende periode verder uitwerken

Hoe wordt de omgeving geïnformeerd?

We informeren omliggende bedrijven via de bedrijvenverenigingen en direct omwonenden met bewonersbrieven en via informatieavonden. Inwoners kunnen informatie vinden op onze website. Daarnaast kunnen ze bellen naar 046 - 43 89 222 of mailen naar info@gemeentebeek.nl.

Wat betekent de komst van deze vluchtelingen voor scholen, huisartsen/zorgverleners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties?

We begrijpen dat u zich dit afvraagt. We hebben oog voor wat de komst van de vluchtelingen betekent voor onze maatschappij.  De gemeente Beek voelt zich naast het bieden van onderdak ook verantwoordelijk voor een aantal andere zaken rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van zorg op locatie. Zo is er een medisch team beschikbaar dat periodiek aanwezig is voor de bewoners van de opvanglocatie. Daarnaast  organiseert Vluchtelingenwerk in samenwerking met Partners in Welzijn periodiek gecombineerde spreekuren op locatie.

Ik wil graag helpen als inwoner, ondernemer of vereniging. Wat kan ik doen?

Wie vragen heeft of een bijdrage wil leveren in de opvang van de vluchtelingen, kan zich melden bij gemeente Beek via 046 - 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl.
Heeft u als ondernemer werk beschikbaar voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Stuur dan een email naar: commercie@vidar.nl.

Hoe wordt de veiligheid rondom de vluchtelingenopvang gewaarborgd?

Er is 24 uur per dag een beheerder aanwezig in het pand. Daarnaast zullen extra BOA’s, politie en KMAR patrouilleren in de omgeving.

Hoe kunnen de vluchtelingen hun boodschappen doen of meedoen in de samenleving?

De bewoners ontvangen leefgeld. Dit wordt door de gemeente verstrekt.

Wordt het pand als de Oekraïners vertrekken weer in gebruik genomen als kantoor?

Nee, het pand wordt daarna gebruikt voor de huisvesting van internationale werknemers. Het krijgt de bestemming logies, dus geen permanente bewoning.

Zelf hulp of opvang bieden

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) wat er mogelijk is. Via vluchtelingenwerk kunt u gecoördineerd op verschillende manier hulp aanbieden, denk daarbij aan he doneren van geld en spullen en het aanbieden van onderdak of arbeid.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen(externe link).

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 180 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Meer informatie kunt u vinden op de website van de IND(externe link).

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van ondervinden.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op. Hoe kan ik hen op weg helpen in onze gemeente?

Om in aanmerking te komen voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg en werk moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. De gemeente doet dat zodra mensen worden opgevangen in een van de gemeentelijke opvanglocaties. Inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen, moeten de inschrijvingen zelf regelen. U kunt samen een afspraak maken bij de gemeente om hen te registreren. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via 046 – 43 89 222 of digitaal via de knop hieronder.

Afspraak maken

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de Gemeente Beek?

Personen met de Oekraïense nationaliteit moeten worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven

Waar kan ik terecht als ik een tolk nodig heb?

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat dan via info@gemeentebeek.nl onder vermelding van Oekraïne. Ook als u een tolk nodig heeft kunt u mailen naar dit mailadres.

De situatie voor Oekraïense vluchtelingen is sterk aan verandering onderhevig. De laatste informatie over procedures, opvang en het aanbieden van hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine(externe link).