Het Rijk heeft besloten dat we van het gas af gaan

Om aan de klimaatafspraken te voldoen, gebruikt Beek in 2050 geen aardgas meer in de gebouwde omgeving. Dit houdt in dat woningen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen ‘van het gas’ af gaan. 

Fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame, hernieuwbare energie en duurzame technieken. Zonne-, wind-, waterkrachtenergie, warmtenetten en dergelijke zijn duurzame alternatieven voor aardgas. Deze worden in de toekomst aangevuld met andere nieuwe technieken.

De Gemeente Beek heeft in 2021 de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. In deze visie staat wat per buurt en wijk het beste alternatief is voor aardgas. Hieruit rollen drie alternatieven: de elektrische warmtepomp/hybride warmtepomp, een MT/HT warmtenet en inzetten op isolatie.

Alle woningen moeten dus op termijn van het aardgas af. De eerste stap daarin is altijd isoleren: zorgen dat woningen zo min mogelijk warmte verliezen. Op dit moment zijn er collectieve  en/of individuele oplossingen voor het verwarmen van woningen (zonder aardgas).

Momenteel is de gemeente bezig met het voorbereiden van een wijkgericht uitvoeringsprogramma warmte en meerjarig isolatieprogramma.

Warmtenet

Er worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd of er een warmtenet op Zuid-Limburgse schaal mogelijk is.

Mogelijk wordt dit warmtenet in de toekomst ook in uw straat aangelegd. De ontwikkeling van een warmtenet kost veel tijd. Mocht dit in de toekomst voor u beschikbaar worden, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Hoe werkt een warmtenet?

Twee buizen brengen de warmte van het warmtenetwerk tot in uw huis. In de meterkast of berging hangt een afleverset van die het huis en het tapwater verwarmd. Via een eigen meter zie je hoeveel warmte je verbruikt. De afleverset werkt als een soort CV-ketel.

De warmte wordt aangeleverd vanuit een warmtestation. In het station staan ook voorzieningen die garanderen dat er ook warmte is als bijvoorbeeld een fabriek tijdelijk geen warmte kan leveren door een onderhoudstop. Zo is er altijd warmte beschikbaar.

Pluspunten van een warmtenet

  • Geen gas meer in huis.
  • Geen hoger tarief voor warmte, dan bij aardgas.
  • Onderhoud of vervanging van de cv-ketel is niet meer nodig. Deze wordt vervangen door een afleverset. 
  • Kosten aansluiting in huis zijn vergelijkbaar met de prijs van een nieuwe cv-ketel.
  • Ruimtebesparend, een rookgasafvoerkanaal is niet nodig en de regelkast in de meterkast is veel kleiner dan een cv-ketel.
  • Minder uitstoot CO2-uitstoot dan een cv-ketel op gas.
  • Warm water voor de radiatoren en vloerverwarming is altijd beschikbaar