De Gemeente Beek blijft zich inzetten tegen overgewicht bij jongeren. De samenwerking tussen de gemeente en Stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) wordt voor onbepaalde tijd verlengd. 

Overgewicht is een groot maatschappelijk probleem. Steeds meer kinderen zijn te dik krijgen te weinig lichaamsbeweging. De gemeente wil hier wat aan doen. Ze wil dat alle Beekse kinderen in een gezonde leefomgeving kunnen opgroeien met aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen en voldoende ontspanning en slaap. 

De JOGG-methode is een lokale aanpak die de leefomgeving van kinderen (thuis, school, kinderopvang, buurt, sport, vrijetijd, media en werk) structureel gezonder maakt. Aan deze methode werken de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen mee. 

Resultaten die de afgelopen jaren met de JOGG-aanpak in Beek zijn behaald zijn: 

  • Jaarlijkse Peuter-Kleuter Vierdaagse
  • Watertappunten op alle basisscholen
  • Gezonde voedingslessen op alle scholen
  • Meer bewegen in samenwerking met Riskcare
  • Rookvrijezone op Sportlandgoed de Haamen en gezonde voeding in de kantine
  • Voorlichting aan (sport)verenigingen 

Wethouder Marcel Meurkens: “Kinderen die gezond opgroeien, gaan een gezonde toekomst tegemoet. De integrale aanpak van JOGG heeft zich inmiddels bewezen. Het is dan ook volstrekt logisch dat we deze werkwijze voortzetten en ons de komende jaren samen sterk maken voor een nog gezondere leefomgeving voor onze jeugd.”