De Gemeente Beek leeft intens mee met iedereen die door de oorlog In Oekraïne wordt geraakt.

De Gemeente Beek biedt sinds augustus 2022 onderdak aan Oekraïense vluchtelingen. De opvanglocatie is gelegen op Bedrijventerrein Aviation Valley in Beek, waar 175 gemeubileerde studio’s zijn gerealiseerd in het voormalige pand van KPN op Amerikalaan 52. Het pand is in handen van Flexrooms Living en biedt ruimte aan 525 personen. De vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hier voor een langere periode blijven totdat het in hun land weer veilig is. Naast huisvesting, dragen we bij aan andere basiselementen die voor ieder mens belangrijk zijn in het leven. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning.

Samenwerkende organisaties en vrijwilligers

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties en vrijwilligers ondersteunen en begeleiden we de vluchtelingen zo goed als mogelijk. In en rondom de opvanglocatie zijn er verschillende faciliteiten gerealiseerd zoals ontspanningsruimtes en mogelijkheden om buiten te recreëren. Er vinden verschillende spreekuren plaats van Vluchtelingenwerk en Partners in Welzijn en er is een medisch team aanwezig op locatie. Ook worden er verschillende taallessen gegeven en zijn er 24 uur per dag beheerders aanwezig op locatie die de taal machtig zijn zodat ze vragen van bewoners kunnen beantwoorden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Beek. Daarom houden we op deze pagina een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden voor u bij.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Of wilt u een bijdrage leveren in de opvang van vluchtelingen? Stuur dan een e-mail naar: info@gemeentebeek.nl.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen Amerikalaan 52

Waarom vangt de Gemeente Beek Oekraïense vluchtelingen op?

Alle veiligheidsregio’s hebben via de Rijksoverheid de opdracht gekregen om, samen met gemeenten, opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Beek voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en geeft hier met de opvang van 525 vluchtelingen blijk van.

Wat is de rol van de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt voor het matchen van vraag en aanbod.

Op welke locatie vangt gemeente Beek vluchtelingen op?

De Gemeente Beek vangt vluchtelingen op in een pand op Bedrijventerrein Aviation Valley. Het adres hiervan is Amerikalaan 52 in Beek. Dit pand is specifiek bedoeld voor mid-stay. Dit betekent dat de opvang van deze vluchtelingen niet ten koste gaat van andere woningzoekenden in onze gemeente op deze verhitte woningmarkt.  

De locatie ligt op een bedrijventerrein, op afstand van voorzieningen, langs de A2 en in de aanvliegzone van Maastricht Aachen Airport. Waarom heeft de gemeente voor deze locatie gekozen?

Het pand was al goed geïsoleerd en kon vrij eenvoudig geschikt gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. Voor zover we weten hebben de bewoners weinig last van de snelweg en het vliegveld. We faciliteren de mensen zo goed als mogelijk om bij voorzieningen te komen.

Waarom is er gekozen voor één grote opvanglocatie en niet meerdere kleine locaties?

Eén centrale opvanglocatie is een bewuste keuze van de Gemeente Beek. Zo zijn alle organisatorische zaken goed in de hand te houden. Meerdere kleinere locaties vragen meer organisatievermogen.

Wie is eigenaar van het pand aan Amerikalaan 52?

Flexrooms Living is eigenaar van het pand. Het gebouw wordt verhuurd aan de gemeente voor een periode van twee jaar. De gemeente heeft een optie om het gebouw langer te huren voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen mocht dat noodzakelijk zijn.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen kunnen in het pand worden opgevangen?  

Het pand beschikt over 175 volledig ingerichte studio’s. In totaal kunnen er 525 personen gehuisvest worden.

Blijft het bij 525 vluchtelingen, of volgen er nog meer?

Vooralsnog blijft het bij deze groep en op deze locatie.

Hoe lang blijven ze?

Deze opvang van de Oekraïense vluchtelingen is voor de middellange termijn. We hopen dat vluchtelingen op deze plek tot rust kunnen komen. We gaan op dit moment uit van een periode tot 1 maart 2026.

Welke rechten hebben Oekraïense vluchtelingen?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de zogenaamde Tijdelijke Bescherming. Dat zijn speciale regels en hierdoor hebben zij recht op onderdak, levensonderhoud, medische zorg, onderwijs en mogen ze ook werken. Ze krijgen hier recht op door zich te registeren in de gemeente waar ze worden opgevangen.

Wat moet de gemeente regelen?

De Gemeente Beek regelt de opvang en de verzorging voor de vluchtelingen. Dat gaat dus bijvoorbeeld ook over de opvang van huisdieren en onderwijs voor de kinderen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het uitkeren van leefgeld.

525 vluchtelingen is best veel voor een relatief kleine gemeente. In hoeverre heeft dit invloed op de druk op zorg en andere voorzieningen zoals scholen?

We begrijpen dat u zich dit afvraagt. Vanuit de gemeente hebben we intensief contact met de scholen in de regio om te bekijken waar en hoe de kinderen het beste onderwijs kunnen krijgen. Om de druk op de huisartsen te spreiden bieden we zorg op locatie aan. Een doktersassistente is periodiek aanwezig om de eerste hulp en zorg te verlenen aan de bewoners van Amerikalaan 52. Ook vluchtelingenwerk is van maandag tot en met vrijdag aanwezig en organiseert, in samenwerking met Partners in Welzijn, periodiek gecombineerde spreekuren op de locatie waar vluchtelingen terecht kunnen met hun vragen.

Wie zijn betrokken bij deze vluchtelingenopvang?

Naast de gemeente en Flexrooms Living zijn de volgende partijen hierbij betrokken: Veiligheidsregio, Partners in Welzijn, Vluchtelingenwerk, zorgverleners, scholen en de hulpdiensten (zoals Brandweer, douane, KMAR, politie).

Wie betaalt ‘de rekening’ van deze vluchtelingenopvang?

Het Rijk betaalt de kosten.

Wat doen de mensen overdag?

In het pand zijn diverse recreatie- en ontspanningsruimten ingericht. Op de locatie worden door vluchtelingenwerk en vrijwilligers activiteiten georganiseerd zoals taallessen en danslessen. De meeste kinderen gaan naar school en een groot aantal bewoners heeft werk gevonden.

Ik wil graag helpen als inwoner, ondernemer of vereniging. Wat kan ik doen?

Wie vragen heeft of een bijdrage wil leveren in de opvang van de vluchtelingen, kan zich melden bij gemeente Beek via 046 - 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl.
Heeft u als ondernemer werk beschikbaar voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Stuur dan een email naar: commercie@vidar.nl.

Hoe wordt de veiligheid rondom de vluchtelingenopvang gewaarborgd?

Er zijn  24 uur per dag  beheerders aanwezig in het pand die ook de taal spreken. De beheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. 

Hoe kunnen de vluchtelingen hun boodschappen doen of meedoen in de samenleving?

De bewoners ontvangen leefgeld. Dit wordt door de gemeente verstrekt. Als bewoners nog geen bankrekeningnummer hebben, krijgen ze een boodschappen pas waarmee ze boodschappen kunnen doen.   

Wordt het pand als de Oekraïners vertrekken weer in gebruik genomen als kantoor?

Nee, het pand wordt daarna gebruikt voor de huisvesting van internationale werknemers. Het krijgt de bestemming logies, dus geen permanente bewoning.

Waar vind ik algemene informatie over Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid

Zelf hulp of opvang bieden

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Nederland wat er mogelijk is. Via vluchtelingenwerk kunt u gecoördineerd op verschillende manier hulp aanbieden, denk daarbij aan he doneren van geld en spullen en het aanbieden van onderdak of arbeid.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen.

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 180 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Meer informatie kunt u vinden op de website van de IND.

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van ondervinden.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op. Hoe kan ik hen op weg helpen in onze gemeente?

Om in aanmerking te komen voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg en werk moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. De gemeente doet dat zodra mensen worden opgevangen in een van de gemeentelijke opvanglocaties. Inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen, moeten de inschrijvingen zelf regelen. U kunt samen een afspraak maken bij de gemeente om hen te registreren. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via 046 – 43 89 222 of digitaal via de knop hieronder.

Afspraak maken

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de Gemeente Beek?

Personen met de Oekraïense nationaliteit moeten worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven

Waar kan ik terecht als ik een tolk nodig heb?

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat dan via info@gemeentebeek.nl onder vermelding van Oekraïne. Ook als u een tolk nodig heeft kunt u mailen naar dit mailadres.

De situatie voor Oekraïense vluchtelingen is sterk aan verandering onderhevig. De laatste informatie over procedures, opvang en het aanbieden van hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine.