Wat is het?

De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden bedrijventerreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.

Huren van een bedrijfsterrein is in de gemeente Beek niet van toepassing

Hoe werkt het?

  1. De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark.
  2. De voorwaarden hebben veelal betrekking op de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel en de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.
  3. Soms wordt ook gelet op de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).

Wat moet ik doen?

De procedure is afhankelijk van de aanvraag. Wij raden u aan contact op te nemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  1. De gemeente vraagt u om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.
  2. Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.