Wat is het?

De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden en bedrijventerreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.

Huren van een bedrijfsterrein is in de gemeente Beek niet van toepassing

Wat moet ik doen?

De procedure is afhankelijk van de aanvraag. Wij raden u aan contact op te nemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente kan eisen dat u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Welke voorwaarden dit zijn, hangt af van het bestemmingsplan van het bedrijfspand of bedrijventerrein. Denk bijvoorbeeld aan:

  • In hoeverre zorgen uw bedrijfsactiviteiten voor milieubelasting?
  • Als u wilt bouwen op het bedrijventerrein: is dit in verhouding met de grootte van het terrein?
  • Levert uw bedrijf extra werkgelegenheid op?

Wat moet ik meenemen?

  1. De gemeente vraagt u om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.
  2. Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.