Automatische incasso, machtiging

Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wat moet ik doen?

U vult een formulier of de groene machtigingskaart in.

Intrekken

Als u de automatische incasso wilt intrekken, dan vult u de rode kaart in. U krijgt deze kaart bij uw bank.