Asbest verwijderen

Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wilt of moet u asbest verwijderen? 
U moet altijd een melding doen bij de gemeente als u asbest wilt verwijderen. Dien de melding in via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

Wat moet ik doen?

Dien een melding in bij het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen met slopen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 1. Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 2. De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.
 3. De bewoner die hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel verwijdert. Denk daarbij aan:
 • geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
 • vloertegels
 • niet-gelijmde vloerbedekking

Wat heb ik nodig?

Het hangt van de werkzaamheden af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven
 • sloopveiligheidsplan (informatieplicht). 

Asbestinventarisatierapport

In deze gevallen stuurt u ook een asbestinventarisatierapport mee:

 • U verwijdert meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • U verwijdert asbest uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Het rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Hoelang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Of doe het stappenplan Wat moet ik doen bij asbest? 

Alle regels over asbest vindt u in het overzicht asbestregelgeving

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.