Wat is het?

U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval.

De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afvalstoffen.

Hoe werkt het?

De belasting wordt opgelegd per belastingjaar en per perceel en is onderverdeeld in een vast en een variabel bedrag (diftar).

Berekening

Het vaste bedrag dient u altijd te betalen, ook indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om het afval aan te bieden. Voor het vaste bedrag ontvangt u 1 keer per jaar een aanslag

Het vaste bedrag wordt vermeerderd met een bedrag per kilogram via de container aangeboden afval. Dit geldt voor zowel het gft-afval als voor het restafval. Tevens wordt er een bedrag berekend per lediging van de container voor het restafval. Bij de container van het gft-afval geldt dit niet.

Indien u gebruik maakt van een verzamelcontainer, bijvoorbeeld bij een flat, betaalt u niet per kilo maar per lediging in de 30 liter container of de 60 liter container . In dat geval wordt het vaste tarief vermeerderd met een bedrag per inworp in de gebruikte verzamelcontainer. Dit wordt geregistreerd via uw pasje.

Voor het variabele bedrag ontvangt u 2 keer per jaar een aparte aanslag.

Vermindering op basis van medische gronden

Op grond van de Verordening afvalstoffenheffing of de beleidsregels van de gemeente bestaat de mogelijkheid om vermindering aan te vragen voor het vaste of het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U komt voor deze vermindering in aanmerking als u of een huisgenoot vanwege een chronische ziekte of handicap extra medisch afval heeft. Hiertoe kunt u op www.bsgw.nl een aanvraagformulier downloaden.

De tarieven van de afvalstoffenheffing en meer informatie kunt u terugvinden op www.bsgw.nl.